• Większość obowiązujących od 17 września zmian to powrót do rozwiązań, które obowiązywały wcześniej, ale nie brakuje tu haczyków
 • Najnowsza nowelizacja przepisów nie oznacza wcale, że mandaty będą teraz niższe, nie zmniejszy się też liczba punktów nakładanych za konkretne wykroczenia
 • Kierowcy, którzy dostali mandat przed 17 września nie mają powodów do radości, ich złagodzenie przepisów obejmie w ograniczonym zakresie

Dokładnie rok wcześniej — 17 września 2022 r. — zaczęło obowiązywać wiele surowszych zasad mających na celu ukrócenie zapędów nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Teraz w dwóch przypadkach powrócono do poprzednich przepisów. Nałożone punkty karne ponownie zerują się po roku, a nie po dwóch latach. Ponadto znowu można zredukować sześć punktów karnych, uczestnicząc co pół roku w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego jednodniowych szkoleniach reedukacyjnych, poszerzonych o część praktyczną (hamowanie awaryjne przy prędkości 30-50 km/h).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

"Regulacje z 2022 r. szybko zostały zweryfikowane przez liczbę mandatów i przyznanych punktów karnych. Przez pierwsze sześć miesięcy wiele, bo aż 7,5 tys. osób, straciło prawo jazdy w wyniku przekroczenia ich limitu. Liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie względem tego samego okresu z 2021 r. Prawdopodobnie ze względu na ten wynik postanowiono przywrócić stan sprzed 2022 r., pozostając jednak przy wysokich karach za wykroczenia drogowe. Powrót do rozwiązań umożliwiających szybsze wyczyszczenie kartoteki z pewnością ucieszy niejednego kierowcę" – komentuje Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Te zaostrzone przepisy nadal obowiązują, a niektóre zmiany to fikcja

Co pozostaje bez mian? Przepisy, które weszły w życie 17 września 2023 r., nie przywracają w pełni stanu prawnego sprzed 17 września 2022 r.

 • Najważniejsza informacja dla tych, którzy zostali przyłapani na wykroczeniach od 17 września 2022 do 16 września, do godziny 23.59: punkty karne zgromadzone w tym czasie na koncie nadal będą obowiązywać przez dwa lata.
 • Kolejnym przepisem, który pozostawiono bez zmian, jest rozpoczęcie biegu przedawnienia punktów karnych nie od chwili popełnienia wykroczenia, ale od momentu opłacenia mandatu. To oznacza, że nieopłacony mandat może znacząco zwiększyć ryzyko utraty prawa jazdy za punkty.
 • Tylko punkty nałożone za przyjęte i opłacone mandaty będzie można zredukować podczas kursów reedukacyjnych – i to jeszcze nie teraz.
 • Nic nie zmienia się w taryfikatorze punktów karnych, który za wiele wykroczeń przewiduje aż po 15 "oczek". Bardzo szybko można więc przekroczyć dozwoloną ich liczbę i stracić prawo jazdy — 20 punktów u kierowcy mającego uprawnienia krócej niż rok i 24 punkty u pozostałych. Pozostaje też zasada recydywy, która może mocno uszczuplić portfel, bo podwaja grzywnę w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w krótkim odstępie czasu.
 • Możliwość redukcji punktów poprzez uczestnictwo w kursie reedukacyjnym: to na razie nie będzie takie proste. WORD-y do ostatniej chwili zwlekały z ogłoszeniem terminów szkoleń, bo jak zwykle, do ostatniej chwili brakowało przepisów wykonawczych. Koszt kursu "po nowemu", to w zależności od ośrodka od 850 do 1000 zł. W wielu WORD-ach zbierane są dopiero wstępne zapisy na szkolenia, terminy mają być wyznaczane później, z kolei w innych terminy już są, ale ośrodki wciąż ustalają szczegóły organizacyjne. Wszystkie WORD-y przeżywają najazd chętnych na szkolenia!

Taryfikator punktów karnych 2023:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h — 1 pkt karny; 
 • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h — 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h — 3 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h — 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h — 7 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h — 9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h — 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h — 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h — 14 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h — 15 pkt karnych.

15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia drogowe:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania";
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

Zasada recydywy nadal obowiązuje. Za drugą wpadkę płacisz podwójnie

Należy również wiedzieć, że ponowne popełnienie takiego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat oznaczać będzie karę grzywny w podwójnej wysokości. Poniżej stawki mandatów za przekroczenie prędkości:

 • o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie — 1600 zł);
 • o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie — 2000 zł);
 • o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie — 3000 zł);
 • o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie — 4000 zł);
 • o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie — 5000 zł).