• Co roku w Polsce dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków z obcokrajowcami
  • Wyjaśniamy, jak postępować w takich przypadkach
  • Wskazujemy instytucje, do których należy się zgłosić; podajemy informacje o dokumentach, jakie trzeba wypełnić i informacjach, które powinny zawierać
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Co zrobić, jeśli przydarzył nam się wypadek z obcokrajowcem? Mimo że wydaje się to aż zbyt oczywiste, to postępowanie w takim przypadku istotnie nie różni się od tego, gdy wypadek spowoduje rodak.

Wypadek z obcokrajowcem - jak się zachować?

Jeśli któryś z uczestników odniósł obrażenia fizyczne, konieczne będzie wezwanie na miejsce policji. Gdy w kolizji nikt nie ucierpiał, a mamy do czynienia jedynie z uszkodzeniem mienia, wystarczy spisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W przypadku zdarzenia z udziałem obcokrajowca jedyna różnica polega na tym, że z powodu bariery językowej warto je posiadać w wersji polskiej i angielskiej - taki dokument można pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

"Druk wspólnego zgłoszenia szkody to zunifikowany europejski formularz, bardzo przydatny w przypadku kolizji z pojazdem z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Sporządzony jest w dwóch językach: polskim i angielskim. W sytuacji, gdy nie znając języka, nie możemy porozumieć się ze sprawcą, pomoże w tym uniwersalny formularz" - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wypadek z obcokrajowcem - jak spisać oświadczenie?

Oświadczenie takie można spisać także samodzielnie, nie używając formularza. Warto pamiętać jedynie, że powinno ono zawierać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kierowców, pojazdów i ubezpieczenia OC, w tym dokumentów, którymi się posługują, okoliczności zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdu. W oświadczeniu powinny znaleźć się także wskazanie sprawcy oraz podpisy obu kierowców. Dla pewności najlepiej także zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdu oraz spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy i dane z dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego ubezpieczenia.

W przypadku odniesienia obrażeń podczas wypadku z obcokrajowcem należy zadbać o zgromadzenie dokumentacji medycznej i rachunków potwierdzających poniesione koszty leczenia.

Damian Ziąber, rzecznik prasowy ufg, radzi: "Bez względu na okoliczności, zawsze przecież stresujące, zadbajmy o to, aby starannie udokumentować okoliczności zdarzenia. Fotografie numerów rejestracyjnych i pojazdów, fotografie miejsca zdarzenia, spisane dane kierowcy – sprawcy zdarzenia, a przede wszystkim spisane dane z dokumentów pojazdu na zagranicznych numerach: dowód rejestracyjny, polisa OC, inne przydatne dokumenty. To wszystko powinniśmy zabezpieczyć, co nie powinno nastręczać trudności w dobie powszechnego posiadania i korzystania z telefonów komórkowych".

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Wypadek z obcokrajowcem - kiedy wezwać policję?

W przypadku zdarzenia drogowego, w którym bierze udział obcokrajowiec, ale zaistnieje bariera językowa lub sprawca pochodzący z zagranicy nie ma ochoty przyznać się do winy, należy wezwać policję.

Policję należy także wezwać, jak już pisaliśmy, także wtedy, kiedy ktoś odniósł obrażenia fizyczne.

Wypadek z obcokrajowcem - brak OC sprawcy

W przypadku, kiedy pojazd na zagranicznych numerach rejestracyjnych nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Szkodę należy zgłosić do UFG za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność ubezpieczeniową w Polsce w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG, mówi: "Fundusz to istotny element systemu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia OC, lub nie został ustalony, to właśnie my zapewniamy wypłatę odszkodowań jego ofiarom. Nie inaczej jest, kiedy zdarzenie spowodował sprawca poruszający się nieubezpieczonymi pojazdami na zagranicznych numerach. Nawet jeśli takich przypadków nie ma wiele, to kierowca pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie może być narażony na ryzyko i musi mieć pewność, że znajdą się środki na likwidację jego szkody. I to jest właśnie rola i zadanie Funduszu".

Wypadek z obcokrajowcem - Zielona Karta

Warto także wspomnieć, że nie wszyscy obcokrajowcy poruszający się po Polsce mają obowiązek posiadania Zielonej Karty, czyli międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC. Nie muszą mieć jej kierujący pojazdami zarejestrowanymi w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein, Andorę, oraz Serbię. W ich przypadku wystarczy dokument wydany przez ubezpieczyciela w kraju rejestracji samochodu. Kierowcy z innych państw muszą posiadać przy sobie albo Zieloną Kartę albo mieć dowód wykupienia ubezpieczenia zagranicznego.

Wypadek z obcokrajowcem - zgłoszenie i likwidacja szkody

W sytuacji, kiedy sprawca posiadał polisę wystawioną przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe, szkody należy zgłaszać właśnie do nich - wiele z takich firm ma w Polsce swoich korespondentów. Ich listę można sprawdzić na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli któreś z towarzystw nie ma w naszym kraju swojego korespondenta, szkodę należy zgłosić do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Pełnią one rolę agenta Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Towarzystwa te przeprowadzą także procedurę likwidacji szkody.

W przypadku zdarzenia, którego sprawca miał wykupione ubezpieczenie graniczne, skontaktować należy się zaś z towarzystwem ubezpieczeniowym, które wystawiło polisę. Jeśli sprawca nie miał ważnego OC, szkodę zgłosić należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność ubezpieczeniową w Polsce w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiada Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - zajmuje się ono m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą.

Do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. należy zgłosić się również wtedy, kiedy nie znamy ubezpieczyciela sprawcy. Do zgłoszenia należy załączyć dane dotyczące numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji pojazdu. Nie należy tego mylić z narodowością czy obywatelstwem.