• Kupując samochód z drugiej ręki, mamy obowiązek wypełnić deklarację PCC-3 i zapłacić podatek równy 2 proc. wartości auta. Ten obowiązek nie dotyczy jednak wszystkich transakcji
  • Od 1 lipca 2023 r. wysokość kar jeszcze wzrośnie, co ma związek z podwyżką płacy minimalnej. Może być to nawet 72 tys. zł
  • Sprzedając używane auto, także możemy podlegać pod obowiązek podatkowy. W takim wypadku transakcję trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym i wpisać do formularza PIT-36, na co mamy czas do końca kwietnia
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu

Większość osób, które kupują używany samochód, nie do końca zdaje sobie sprawę z obowiązku podatkowego. Zwłaszcza z kar, jakie grożą za jego niedopełnienie, które od 1 lipca, w związku ze wzrostem płacy minimalnej, będą jeszcze wyższe niż dotychczas.

Podatek od kupna samochodu – na zgłoszenie masz tylko 14 dni!

Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, który płacimy, będąc osobą fizyczną i kupując dowolną rzecz o wartości przekraczającej 1 tys. zł od innej osoby fizycznej. Jeśli zatem kupujemy samochód, rower czy cokolwiek od firmy i dostajemy fakturę VAT, podatku nie musimy płacić. Jeśli zaś kupujemy coś od osoby fizycznej np. przez Internet i rzecz jest warta ponad 1 tys. zł, mamy obowiązek zapłacić podatek.

Aby dopełnić obowiązku związanego z podatkiem, należy po pierwsze, wypełnić deklarację podatkową PCC-3. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, można to zrobić drogą elektroniczną. Po drugie, w tym samym terminie należy zapłacić podatek, wpłacając stosowną kwotę na konto urzędu skarbowego. W przypadku umów kupna (np. samochodu) obowiązek podatkowy dotyczy kupującego albo kupujących.

Stawka podatku wynosi 2 proc. wartości przedmiotu. Warto zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia kwota na umowie kupna – podatek płacimy od wartości przedmiotu, a nie od jego ceny. Cena jest podstawą opodatkowania, o ile jest zgodna z wartością przedmiotu.

Co ciekawe, limit wartości przedmiotów, których kupno nie podlega opodatkowaniu, nie zmienił się od wielu lat. Za sprawą inflacji kupno coraz drobniejszych rzeczy używanych podlega więc opodatkowaniu. Coraz częściej zdarza się, że powinniśmy zgłosić urzędowi skarbowemu... kupno np. używanego stołu.

Kary za spóźnienie z PCC-3 są coraz wyższe – to może być ponad 70 tys. zł

Kara za nieterminowe złożenie deklaracji PCC-3 (nie należy jej mylić z nieterminowym zapłaceniem podatku) to od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że najniższa kara od 1 lipca wynosie 360 zł, a najwyższa 72 tys. zł.

Podatek od sprzedaży auta – kiedy trzeba zapłacić?

Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że czasem podatek trzeba płacić także od sprzedaży używanego samochodu. Nawet gdy nie mamy działalności gospodarczej.

Obowiązek zgłoszenia transakcji sprzedaży używanego samochodu pojawia się, gdy pozbywamy się go przed upływem sześciu miesięcy od kupna. 6-miesięczny okres liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po transakcji. Jeśli zatem kupiliśmy auto np. 15 kwietnia, to okres sześciu miesięcy zaczyna się 1 maja.

Ważna uwaga: podatek płacimy od zysku – różnicy pomiędzy kwotą zakupu i kwotą sprzedaży samochodu. Jeśli nie zarobiliśmy na sprzedaży auta, to podatku nie zapłacimy, ale... musimy uwzględnić tę transakcję w zeznaniu podatkowym.

W jaki sposób zapłacić podatek od sprzedaży auta?

Podatek od sprzedaży samochodu zgłaszamy przy zeznaniu rocznym w formularzu PIT-36. Zysk ze sprzedaży auta sprzedanego przed upływem 6 miesięcy wpisujemy w rubryce "inne". Jeśli na transakcji nie zarobiliśmy, np. sprzedając samochód w cenie niższej od ceny nabycia, to w formularzu wpisujemy stratę.

Uwaga: na ostateczny zysk/stratę wpływają także nakłady, jakie ponieśliśmy w związku z kupnem samochodu, które możemy jakkolwiek udokumentować.

A co, jeśli już złożyliśmy zeznanie roczne, zapominając, że w ubiegłym roku sprzedaliśmy samochód posiadany krócej niż sześć miesięcy? To proste: powinniśmy złożyć korektę zeznania.

Wniosek z tego taki, że jeśli sprzedajemy samochód, który z jakichś względów nam nie pasuje, czasami lepiej poczekać, aż minie termin zmuszający nas do zgłoszenia transakcji w zeznaniu rocznym.

Co do ewentualnej kary za niezgłoszenie transakcji, to wynosi ona maksymalnie 720 stawek dziennych. Od 1 lipca 2023 r. stawka dzienna wynosi nie mniej niż 120 zł. Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Lepiej więc nie ryzykować.

Ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek płacony jest od zysku (jeśli kupiliśmy samochód np. za 10 tys. zł, a sprzedaliśmy za 14 tys. zł, podstawą opodatkowania będzie 4000 zł), natomiast stawka podatku wynika z zasad ogólnych i zależy od całości dochodów osiągniętych w roku podatkowym. Minimalna stawka podatku wynosi więc zero (jeśli wraz z resztą dochodów mieścimy się w kwocie wolnej od podatku), poprzez 12 proc. (przy dochodach do 120 tys. zł rocznie) do 32 proc. (przy dochodzie rocznym od 120 tys. zł do miliona zł).