• 4242 zł brutto — do takiej kwoty wzrośnie płaca minimalna w styczniu 2024 r. Od 1 lipca będzie to 4300 zł.
 • Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną kary dla kierowców. Mowa o dwóch zapisach prawnych, które bezpośrednio wiążą wysokość kary z wysokością płacy minimalnej
 • Kary dla kierowców wzrosną do nawet 86 tys. zł
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. W lipcu kwota ta wzrośnie do 3600 zł, co przyniesie większe kary dla kierowców. Podwyżka wspomnianych kar nie będzie jednak aż tak spektakularna, jak ta, która czeka zmotoryzowanych 1 stycznia 2024 r. Zmiany czekają kierowców również w kwestii punktów karnych. I to już 1 lipca tego roku (o czym piszemy w dalszej części tekstu w akapicie "Zmiany w punktach karnych").

Kary dla kierowców od 1 lipca 2023 r.

Które kary dla kierowców rosną wraz z płacą minimalną? Są dwie wyszczególnione w polskich przepisach. Mowa o karze za:

 • brak polisy OC;
 • niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie.

W pierwszym przypadku wymiar kary zależy od tego, o ile kierowca spóźnił się z wykupieniem obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Stawka za maksymalnie trzy dni spóźnienia wynosi 40 proc. płacy minimalnej brutto. Kara dla tych, którzy spóźnią się o ponad trzy dni, ale nie dłużej niż 14 dni, zapłacą równowartość jednego minimalnego wynagrodzenia. Spóźnienie o dłużej niż 14 dni oznacza karę w wysokości dwóch płacy minimalnych. Od 1 lipca 2023 r. stawki te wynoszą:

 • 1440 zł (do trzech dni spóźnienia);
 • 3600 zł (od trzech do 14 dni spóźnienia);
 • 7 200 zł (powyżej 14 dni spóźnienia)

Drugą karą, na której wysokość ma wpływ minimalne wynagrodzenie, jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji PCC-3 (deklaracja o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych). Kierowcy mają na to 14 dni od chwili zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Jeśli tego nie zrobią, skarbówka może ukarać ich grzywną w wysokości minimum 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, a maksymalnie aż dwudziestokrotności tej kwoty. Dziś oznacza to kary w wysokości od 349 do 69 800 zł, a od 1 lipca 2023 r. — od 360 do aż 72 tys. zł.

Te podwyżki to jednak nic, w porównaniu z tym, co czeka kierowców w przyszłym roku.

Zmiany odnoście kar będą też dotyczyć punktów karnych Foto: Auto Świat
Zmiany odnoście kar będą też dotyczyć punktów karnych

Kara za brak OC w 2024 r.

Na wtorkowej Radzie Ministrów (13 czerwca 2023 r.) przyjęto propozycje podniesienia płacy minimalnej. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. 4300 zł brutto.

Policzmy zatem, jak tak gwałtowny wzrost płacy minimalnej wpłynie na wysokość kar dla kierowców. Tyle zapłacimy za spóźnienie w wykupieniu polisy OC od 1 stycznia 2024 r. (kwoty zaokrąglamy do jednego zł w górę):

 • do trzech dni spóźnienia - 1697 zł;
 • od trzech do 14 dni spóźnienia - 4242 zł;
 • powyżej 14 dni spóźnienia - 8484.

Tyle natomiast zapłacimy za spóźnienie w wykupieniu polisy OC od 1 lipca 2024 r. (kwoty zaokrąglamy do złotówki w górę):

 • do trzech dni spóźnienia - 1720 zł;
 • od trzech do 14 dni spóźnienia - 4300;
 • powyżej 14 dni spóźnienia - 8600.

Kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie

Kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 to tak naprawdę kara za nieopłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli skarbówka zdecydowałaby się zastosować maksymalny wymiar kary, a zatem dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, to w styczniu 2024 r. grzywna wyniesie 84 840 zł. W lipcu będzie to maksymalnie 86 000 zł.

W mniej pesymistycznym wariancie, czyli w momencie, kiedy skarbówka zdecydowałaby się nałożyć minimalną grzywnę, kary wyniosą odpowiednio (w zaokrągleniu do złotówki w górę) 425 zł lub 430 zł.

Zmiany w punktach karnych

Zmiany dotyczące kar dla kierowców nie będą dotyczyć wyłącznie grzywien. Już 1 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące naliczania punktów karnych. Wielu kierowców nowe zasady zapewne ucieszą.

Początkowo zmiany w przepisach o ruchu drogowym w ogóle nie miały dotyczyć punktów karnych. Nowelizacja doprecyzowywała kwestie związane z opłatami ewidencyjnymi i skupiała się wokół poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z aplikacji do przewozu osób. Niespodziewanie w Sejmie do nowych przepisów dorzucono kwestie związane z punktami karnymi. I to one wzbudzają najwięcej kontrowersji.

Jak Kancelaria Prezydenta RP komentuje zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych? W komunikacie czytamy:

 • (...) Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas - z upływem dwóch lat - "dotychczas", czyli od połowy września ubiegłego roku. Nowe przepisy w tym zakresie to tak naprawdę powrót do przepisów obowiązujących w Polsce od wielu lat.
 • (...) W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą - czyli wracają kursy redukujące punkty karne, ale nie będzie można ich odbywać online. Każdy kierowca będzie mógł co rok pozbyć się 12 punktów karnych (6 punktów co 6 miesięcy).

"Wrzutka" - jak nazywa zmiany w prawie dotyczące punktów karnych specjalistyczny serwis prawodrogowe.pl - zacznie obowiązywać 1 lipca tego roku. Kontrowersje wokół zmian wywołane są tym, że nowe propozycje w niektórych kwestiach cofają nas do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed 17 września 2022 r., kiedy to wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych.