• Przedostatnie duże zmiany dotyczące punktów karnych weszły w życie we wrześniu 2022 r. Ostatnie obowiązują od lipca
 • Wspomniane zmiany znacząco zaostrzyły kary dla kierowców, wydłużyły okres przedawnienia nałożonych punktów i zlikwidowały tzw. kursy reedukacyjne
 • Według niektórych obecne prawo to krok wstecz. Nowelizacja de facto usuwa część zapisów, które obowiązują od września ubiegłego roku

Punkty karne. Zmiany dla kierowców już obowiązują

Jak Kancelaria Prezydenta RP komentuje zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych? W komunikacie czytamy:

 • (...) Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas — z upływem dwóch lat — "dotychczas", czyli od połowy września ubiegłego roku. Nowe przepisy w tym zakresie to tak naprawdę powrót do przepisów obowiązujących w Polsce od wielu lat.
 • (...) W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą — czyli wracają kursy redukujące punkty karne, ale nie będzie można ich odbywać online. Każdy kierowca będzie mógł co rok pozbyć się 12 punktów karnych (6 punktów co 6 miesięcy).

"Wrzutka" zaczęła obowiązywać 1 lipca tego roku. Kontrowersje wokół zmian wywołane są tym, że nowe propozycje w niektórych kwestiach cofają nas do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed 17 września 2022 r., kiedy to wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych.

Są jednak rzeczy, które pozostaną po staremu. Mowa o samym taryfikatorze, który od września jest znacznie bardziej surowy niż wcześniej. Za co grożą największe kary i jak są wysokie?

Przeczytaj koniecznie: Wszystko o zmianach w opłatach ewidencyjnych od 1 lipca. Kierowco, są dobre wiadomości

W niektórych kwestiach nowe przepisy będą powrotem do tego, co znaliśmy przed 17 września 2022 r. Foto: Auto Świat
W niektórych kwestiach nowe przepisy będą powrotem do tego, co znaliśmy przed 17 września 2022 r.

Taryfikator punktów karnych bez zmian. Za co największe kary?

Od września ubiegłego roku wyszczególniono 12 wykroczeń, za które można otrzymać 15 punktów karnych. Warto przypomnieć, że przekroczenie sumy 24 wiąże się z utratą prawa jazdy. Osoby, które mają prawo jazdy krócej niż rok, mają ten limit zmniejszony do 20. Za co można dziś (i po 1 lipca też) dostać 15 punktów karnych?

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym;
 • niezatrzymanie się do kontroli;
 • kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających;
 • kierowanie po spożyciu alkoholu;
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h;
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa osobie z niepełnosprawnością, która używa specjalnego znaku.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości

Stawki kar za przekroczenie dozwolonej prędkości również pozostaną bez zmian. Poniżej lista dotycząca stawek mandatów i punktów karnych w przypadku konkretnych widełek prędkości.

 • o 10 km/h — 50 zł i 0 punktów karnych;
 • o 11 — 15 km/h — 100 zł i 3 punkty karne;
 • o 16 — 20 km/h — 200 zł i 6 punktów karnych;
 • o 21 — 25 km/h — 300 zł i 6 punktów karnych;
 • o 26 — 30 km/h — 400 zł i 10 punktów karnych;
 • o 31 — 40 km/h — 800 zł i 13 punktów karnych;
 • o 41 — 50 km/h — 1000 zł i 15 punktów karnych;
 • o 51 — 60 km/h — 1500 zł i 15 punktów karnych;
 • o 61 — 70 km/h — 2000 zł i 15 punktów karnych;
 • o 71 km/h i więcej — 2500 zł i 15 punktów karnych.