Ograniczenia prędkości: odkąd i dokąd obowiązują?

Zasadniczo ograniczenia prędkości obowiązują do najbliższego skrzyżowaniu lub do znaku, który je odwołuje lub zmienia, a także do początku lub końca obszaru zabudowanego. Są jednak wyjątki, a niektóre z nich budzą spory nawet wśród zawodowców zajmujących się ruchem drogowym.

Katalog Samochodów Auto Świat