Ograniczenia prędkości w Polsce

W Polsce, w zależności od rodzaju pojazdu i rodzaju drogi, obowiązuje bardzo wiele zasadniczych limitów prędkości: w mieście 50 lub 60 km/h w zależności od pory dnia; poza obszarem zabudowanym 90 km/h, ale jeśli droga ma więcej niż jeden pas ruchu w każdą stronę – 100 km/h; na drodze ekspresowej jednojezdniowej 100 km/h, ale na ekspresówce dwupasmowej – 120 km/h; na autostradzie – 140 km/h.

Uważaj na ograniczenia prędkości

Jednocześnie dodatkowe ograniczenia prędkości (lub podwyższenia) dopuszczalnej prędkości wyrażone znakami – w zależności od tego, w jakim miejscu są umieszczone i w zależności od towarzystwa innych znaków mają różny zasięg. Łatwo się oszukać i dostać solidny mandat, gdyż szczegółowa znajomość przepisów drogowych to umiejętność niemal niespotykana.

Nic dziwnego: bardzo wielu, a nawet większości przepisów, które powinien znać każdy kierowca, nie znajdziemy w kodeksie drogowym. Znajdują się one w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, a także w innych rozporządzeniach i załącznikach do rozporządzeń – niektóre z nich mają po kilkaset stron!

W galerii prezentujemy kilka ciekawostek.