Po pierwsze pamiętajmy, aby nie parkować w miejscach objętych zakazem. Zaparkować samochód tak, aby nie utrudniał przejścia pieszym i nie tarasował wjazdu na posesję. Niedopuszczalne jest również, parkowanie dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy przepisy związane z parkowaniem

Mandat karny w wysokości 100 zł grozi za parkowanie:

  • na chodniku
  • na drodze dla rowerów
  • poza wyznaczonym miejscem w strefie zamieszkania
  • w odległości mniejszej niż 15 m od znaku oznaczającego przystanek autobusowy

Mandat w wysokości od 100 do 300 zł grozi za parkowanie:

  • w warunkach, kiedy auto jest niewidoczne, lub utrudnia ruch
  • na przejściu dla pieszych
  • w odległości mniejszej niż 10 m przed lub za przejściem dla pieszych
  • na przejeździe kolejowym, tramwajowym i na skrzyżowaniu
  • w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

Przypominamy również, że "Niebieska koperta", czyli miejsce dla ludzi z niepełnosprawnościami, przeznaczona jest dla posiadaczy karty parkingowej lub osób, które ich przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewożą pasażera z niepełnosprawnościami. Za parkowanie na "kopercie" przez osobę do tego nieuprawnioną mandat wynosi 800 złotych. Z kolei za posługiwanie się cudzą kartą taryfikator przewiduje mandat w wysokości 1200 złotych.