• Kradzież tablic rejestracyjnych należy od razu zgłosić na policji
 • Na wtórniki niektórych dokumentów trzeba czekać nawet 30 dni
 • Od jakiegoś czasu nie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego

Zgubiony dowód rejestracyjny — co za to grozi

Prowadzenie pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy tablic jest niedozwolone, a w przypadku kontroli policyjnej grozi 50-złotowym mandatem za każdy brakujący dokument. Jednak to nie największy problem. Skradzione tablice mogą posłużyć złodziejom do popełnienia przestępstwa (np. kradzież paliwa), dlatego ich utratę należy jak najszybciej zgłosić policji. Dzięki temu, gdy rzeczywiście do tego dojdzie, unikniemy składania wyjaśnień. Pamiętajmy, że ani zaświadczenie z policji o kradzieży tablic czy dokumentów, ani potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie wtórnika z wydziału komunikacji nie pozwalają na legalne prowadzenie pojazdu.

Jedyne, co można zrobić, to jak najszybciej udać się do wydziału komunikacji w miejscu zamieszkania. Potem trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo na wydanie niektórych wtórników można czekać nawet 30 dni. Czasem szybciej i prościej jest więc przerejestrować auto. Gdy stracimy czarną tablicę, ponowna rejestracja auta jest jedynym możliwym wyjściem, bo wtórników takich tablic już nie uzyskamy (dorabiane są tylko białe, "unijne").

Wymagane dokumenty i koszty wyrobienia wtórników

Na wtórnik prawa jazdy trzeba czekać do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wymiana tego dokumentu konieczna jest również w sytuacji, gdy jest on nieczytelny albo zmienią się dane osobowe lub adresowe. Trzeba pamiętać, że do chwili odebrania wtórnika prawa jazdy nie można legalnie prowadzić pojazdów. Można za to zostać ukaranym mandatem w wysokości 50 zł.

Prawo Jazdy

 1. Wypełniony formularz wniosku
 2. Dowód osobisty (do wglądu)
 3. Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z lewego półprofilu (z widocznym lewym uchem)
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika dokumentu
 5. Pozostałości starego dokumentu (w przypadku jego zniszczenia)

Koszty: 84 zł

Dowód rejestracyjny

 1. Wypełniony formularz wniosku
 2. Dowód osobisty (do wglądu)
 3. Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 4. Tablice rejestracyjne (w celu naklejenia nowych znaków legalizacyjnych, dotyczy tablic białych)
 5. Dowód wykupienia polisy OC (do wglądu)
 6. Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej)
 7. W przypadku zniszczenia dotychczasowego dowodu – pozostałości starego dokumentu
 8. Wyciąg z rejestru badań technicznych stacji kontroli pojazdów z terminem ważności badania
 9. Jeśli chcemy użytkować auto w okresie oczekiwania na nowy dowód, musimy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego

Koszty:

 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego: 54 zł
 • Znaki legalizacyjne (dla tablic białych): 12,50 zł
 • Pozwolenie czasowe: 18,50 zł
 • Opłaty ewidencyjne: 1 zł

Razem: 54,50 — 86 zł

Tablice rejestracyjne

 1. Wypełniony formularz wniosku
 2. Dowód osobisty (do wglądu)
 3. Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 4. Dowód rejestracyjny
 5. Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) lub wydane przez policję zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży tablic
 6. Dotychczasowa tablica (jeśli jest)

Koszty — tablice "unijne"

 • Wtórnik tablicy rejestracyjnej: 40 zł/szt.
 • Znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Koszty — tablice białe z "Pl"

 • Wtórniki 2 tablic rejestracyjnych: 80 zł
 • Znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Koszty — tablice czarne

 • Dowód rejestracyjny: 54 zł
 • Znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • Nalepka kontrolna: 18,50 zł
 • Nowe (białe) tablice rejestracyjne: 80 zł
 • Pozwolenie czasowe: 18,50 zł
 • Opłata ewidencyjna: 2 zł

Razem: 53 — 185,50 zł

Karta pojazdu

 1. Wypełniony formularz wniosku
 2. Dowód osobisty (do wglądu)
 3. Dowód rejestracyjny
 4. Tablice rejestracyjne (w celu naklejenia nowych znaków legalizacyjnych; dotyczy to wyłącznie tablic białych)
 5. Dowód wykupienia polisy OC (do wglądu)
 6. Oświadczenie o utracie karty pojazdu (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej)
 7. W przypadku zniszczenia dotychczasowej karty pojazdu do wniosku należy dołączyć pozostałości starego dokumentu

Koszty — tablice czarne

 • Wtórnik karty pojazdu: 75 zł
 • Nowy dowód rejestracyjny: 54 zł
 • Opłaty ewidencyjne: 1 zł

Koszty — tablice białe

 • Wtórnik karty pojazdu: 75 zł
 • Nowy dowód rejestracyjny: 54 zł
 • Znaki legalizacyjne: 12,50 zł
 • Opłaty ewidencyjne: 1 zł

Razem: 130 — 142,50 zł