Tłumik wymusza na spalinach obieg przez rury przez co zmniejsza ich prędkość przepływu. Tłumik przelotowy zaś, w którym spaliny przelatują przez perforowaną rurę w komorze akustycznej, uspokaja wywoływaną przez nie falę uderzeniową obniżając w ten sposób również hałas.