W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło ponad 2900 osób. To o 2900 osób za dużo, dlatego Instytut Transportu Samochodowego, jako współorganizator obchodów Dnia Pamięci, zwraca uwagę na konieczność realizacji nie tylko działań prewencyjnych, ale także na zwiększenie aktywności skierowanej zarówno do ofiar jak i sprawców wypadków drogowych, którzy przez swoją lekkomyślność czy nieuwagę doprowadzili do tragedii, z którą też nie mogą sobie poradzić.

Główne uroczystości obchodów Dnia Pamięci w Polsce od kilku lat odbywają się w Zabawie koło Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny oraz przy pomniku ofiar wypadków i katastrof „Przejście”. W tym roku ten dzień uczczą z Nami m.in. przedstawiciele: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, Europejskiej Federacji Ofiar Ruchu Drogowego oraz Brytyjskiej organizacji na rzecz ofiar wypadków drogowych.

Organizatorami uroczystości są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego i Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.