Warsztaty adresowane są zarówno do przedsiębiorców użytkujących kilka, kilkanaście aut, jak i firm korzystających z floty liczącej kilkaset, a nawet kilka tysięcy aut. Na cenne informacje mogą także liczyć przedstawiciele firm CFM, towarzystw ubezpieczeniowych, pracowników dealerstw. Spotkanie organizuje redakcja FlotyAutoBiznes.

Ekspertami będą menedżerowie flot: Tomasz Rudyk i Joanna Nowicka-Bloch oraz prawnicy z kancelarii SD&Partners. Uczestnicy mogą zatem spodziewać się minimum teorii, maksimum praktyki. Zresztą konwencja warsztatów zakłada możliwość zadawania pytań już w trakcie prezentacji i w razie potrzeby organizowania krótkich dyskusji z udziałem "publiczności". Czuwanie nad porządkiem obrad powierzono redaktorowi naczelnemu FlotyAutoBiznes - Tomaszowi Czarneckiemu.

Jakich informacji mogą się spodziewać uczestnicy warsztatów? Polskie prawo nie reguluje w jednoznaczny sposób kwestii użytkowania aut służbowych do celów prywatnych. Ekspert FAB-a przedstawi sposoby, w jaki sposób poradzić sobie w praktyce z gąszczem przepisów nie naruszając przy tym przepisów. Będzie więc nieco porad "od kuchni", o koniecznych zapisach w polityce flotowej, jeżdżeniu samochodami służbowymi podczas urlopu oraz w ramach dotarcia do/z pracy. Słuchacze dowiedzą się również jak postępować w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej i czy w ogóle ona nam grozi.

Podczas warsztatów będzie działać "Pogotowie FlotyAutoBiznes". W jego ramach uczestnicy dyżurujący przedstawiciele kancelarii SD&Partners odpowiedzą bezpłatnie na pytania dotyczące sporów z ubezpieczalniami. A podczas prelekcji usłyszymy między innymi, kiedy warto kierować sprawy związane z TU do sądu, a w jakich przypadkach lepiej poszukać rozwiązania polubownego. Nie zabraknie informacji o bardziej i mniej korzystnych zapisach w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz AC.

Istotnym elementem wpływającym na cenę ubezpieczenia aut w firmie jest szkodowość aut. Wpływ na jej obniżenie ma dokładna analiza postępowania kierowców. Poruszone więc zostaną między innymi takie kwestie jak udział własny pracownika w szkodzie, czy AC jest konieczne, rola brokera w obniżeniu wydatków na ubezpieczenie. Wszystko głosem menedżera floty.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 515 160 512 lub na stronie www.fab.com.pl. Zgłoszenia na "Warsztaty flotowe" prosimy kierować na adres halszka.gwizdz@fab.com.pl. Koszt uczestnictwa wynosi 258 zł + VAT.