Droga krajowa nr 18 (DK18), z której pozostał jeszcze fragment południowej nitki, została wybudowana przez Niemców w latach 30. ubiegłego wieku. Trasa była autostradowym połączeniem pomiędzy Berlinem i Wrocławiem. Ale kierowcy poruszający się tą drogą zapamiętali nie tyle możliwość w miarę bezpiecznego przemieszczania się dwujezdniową trasą, ile niski komfort jazdy po "najdłuższych schodach Europy", bo droga wykonana była z przedwojennych betonowych płyt.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

"Najdłuższe schody Europy" powoli przechodzą do historii

Przebudowa 70 km starej trasy pomiędzy Olszyną i Golnicami oraz dostosowanie jej do parametrów autostrady rozpoczęło się od jezdni północnej, czyli prowadzącej od Wrocławia w kierunku granicy państwa. Prace wykonano w latach 2004-2007. Jezdnię południową zaczęto realizować dopiero w 2018 r., chociaż sama decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r.

Mapa — autostrada A18 Foto: GDDKiA
Mapa — autostrada A18

Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o zakończeniu przebudowy DK18 na ponad 16-kilometrowym odcinku od Iłowej do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Ponadto uzyskano pozwolenie na użytkowanie ostatnich 600 m pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna. Dzięki temu kierowcy mogą korzystać już z 50 km autostrady A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Autostrada A18 szersza i bardziej wytrzymała, ale wciąż betonowa

Oddany do użytku odcinek autostrady A18, wykonany w technologii betonowej, zaczyna się niemal 4 km przed węzłem Iłowa i prowadzi do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Prace na przebudowywanym fragmencie o długości 16,2 km polegały głównie na wymianie starej nawierzchni i dostosowaniu jej do obciążenia 11,5 t/oś. Przy okazji jezdnię poszerzono do 11 m.

Zakres prac objął również m.in. wymianę nawierzchni i przebudowę części południowej węzła Iłowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia oraz łącznicami. Oprócz tego wykonawca wybudował drogi serwisowe i wewnętrzne oraz zjazdy i przejazdy awaryjne. Inwestycja objęła także budowę pięciu obiektów mostowych.