Obecnie odcinek A4 między Wrocławiem a miejscowością Krzyżowa jest obciążony dużym ruchem, ponieważ droga A4 łączy wiele dużych miast południa Polski z granicą z Niemcami. Wkrótce ruch wzrośnie, bo przecież na ukończeniu są prace nad drogą ekspresową S3, która ułatwi mieszkańcom zachodniej Polski dojazd do autostrady A4 i dalej do Niemiec.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, analizy dotyczące rozbudowy autostrady A4 to pierwszy etap prac, które mają doprowadzić do udrożnienia tej ważne arterii komunikacyjnej. Firma, która wygra ogłoszony przetarg, będzie musiała uporać się z przygotowaniem dokumentacji do końca 2019 roku. Niedługo później mógłby ruszyć przetarg na projektowanie i budowę bądź rozbudowę drogi.

Obecnie brane są pod uwagę trzy warianty. Po pierwsze, to dobudowanie do istniejącej drogi dodatkowego pasa ruchu, a także gruntowna przebudowa starej drogi, obecnie pozbawionej pasa awaryjnego. Docelowo powstałaby więc nowa droga z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Inna opcja to budowa nowej drogi A4 w korytarzu, który by przebiegał na południe od istniejącej autostrady, tylko częściowo wykorzystując istniejącą infrastrukturę (od Legnicy do Krzyżowej). Trzecia opcja to budowa całkowicie nowej drogi i przebudowanie istniejącej autostrady A4 tak, by stała się zwykłą drogą krajową, z jednopoziomowymi skrzyżowaniami.

Foto: Auto Świat
Rozbudowa A4

Przypomnijmy, że autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy odcinek autostradowy w Polsce. Wybudowany został w latach 30. XX wieku. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. W szczególności nie posiada pasa awaryjnego (pas awaryjny występuje tylko na krótkich odcinkach), a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Ponadto na autostradzie brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych. Tymczasem z roku na rok wzrasta tam natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe.

Autostrada A4 prowadzi z zachodu na wschód Europy przez południową Polskę. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice-Balice.