Obecnie odcinek A4 między Wrocławiem a miejscowością Krzyżowa jest obciążony dużym ruchem, ponieważ droga A4 łączy wiele dużych miast południa Polski z granicą z Niemcami. Wkrótce ruch wzrośnie, bo przecież na ukończeniu są prace nad drogą ekspresową S3, która ułatwi mieszkańcom zachodniej Polski dojazd do autostrady A4 i dalej do Niemiec.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, analizy dotyczące rozbudowy autostrady A4 to pierwszy etap prac, które mają doprowadzić do udrożnienia tej ważne arterii komunikacyjnej. Firma, która wygra ogłoszony przetarg, będzie musiała uporać się z przygotowaniem dokumentacji do końca 2019 roku. Niedługo później mógłby ruszyć przetarg na projektowanie i budowę bądź rozbudowę drogi.

Obecnie brane są pod uwagę trzy warianty. Po pierwsze, to dobudowanie do istniejącej drogi dodatkowego pasa ruchu, a także gruntowna przebudowa starej drogi, obecnie pozbawionej pasa awaryjnego. Docelowo powstałaby więc nowa droga z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Inna opcja to budowa nowej drogi A4 w korytarzu, który by przebiegał na południe od istniejącej autostrady, tylko częściowo wykorzystując istniejącą infrastrukturę (od Legnicy do Krzyżowej). Trzecia opcja to budowa całkowicie nowej drogi i przebudowanie istniejącej autostrady A4 tak, by stała się zwykłą drogą krajową, z jednopoziomowymi skrzyżowaniami.

{ "contentSources": [ { "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "caption": "Rozbudowa A4", "copyright": { "note": "Auto Świat", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "image": { "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png", "size": { "height": 92, "width": 66 }, "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "publicationId": { "ocdnExt": "png", "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "type": "ocdn" } }, "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf" }, "uuid": "9093069d-3da3-41e7-9ee0-a7fd16e49f47", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/NjA7MDA_/f427dcbca699d1c80e99f039ba9cc983.jpg", "publicationId": { "ocdnExt": "jpg", "ocdn": "f427dcbca699d1c80e99f039ba9cc983", "type": "ocdn" }, "size": { "height": 2901, "width": 3176, "bytes": 1396652 }, "alignment": "center", "available": { "start": "2018-12-17 00:00:00+0100" }, "asyncAdSlot": null } Rozbudowa A4 Foto: Auto Świat
Rozbudowa A4

Przypomnijmy, że autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy odcinek autostradowy w Polsce. Wybudowany został w latach 30. XX wieku. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. W szczególności nie posiada pasa awaryjnego (pas awaryjny występuje tylko na krótkich odcinkach), a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Ponadto na autostradzie brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych. Tymczasem z roku na rok wzrasta tam natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe.

Autostrada A4 prowadzi z zachodu na wschód Europy przez południową Polskę. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice-Balice.