Nowe rozwiązanie ma nie tylko zwiększyć przepustowość wspomnianych odcinków dróg, ale także obniżyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradami. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat, czyli bramek autostradowych i ich wyposażenia.

Nowy system poboru opłat na autostradach

Po likwidacji bramek kierowcy korzystający z państwowych odcinków autostrad będą mieli dwie możliwości zapłacenia za przejazd autostradą:

  1. Poprzez zakup elektronicznego biletu autostradowego – e-biletu, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę. Zakup e-biletu będzie możliwy zarówno online, jak i w formie wydrukowanego biletu na stacji paliw czy w kiosku. Umożliwi to korzystanie z systemu także przez kierowców, którzy nie stosują rozwiązań cyfrowych. Do takiego zakupu nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych.
  2. Rozliczając się za pomocą specjalnych urządzeń: OBU (On Board Unit), ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej e-TOLL PL. Oplata w tym przypadku zostanie pobrana automatycznie na podstawie przekazywanych danych geolokalizacyjnych pojazdu do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Nowy system opłat i nowy system kontroli

Brak bramek oznacza także nowy system kontroli szczelności systemu poboru opłat. Pilnować tego mają kamery typu OCR, które rozpoznają tablice rejestracyjne. Brak opłaty za przejazd autostradą będzie skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej. Jednak opłata dodatkowa nie zostanie pobrana, jeśli w ciągu trzech dni od zakończenia przejazdu, zostanie zakupiony bilet elektroniczny za nieopłacony przejazd.

System kontroli dodatkowo uszczelniać mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz uzupełniająco: policjanci i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Co ważne projekt przewiduje także możliwość likwidacji bramek i zmiany sposobu poboru opłat na odcinkach koncesyjnych, ale o tym decydować będzie już sam koncesjonariusz.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak poinformowano, że likwidacja bramek i możliwość zakupu biletów autostradowych rozpocznie się 1 grudnia 2021 r.