Za najkorzystniejszą uznano ofertę hiszpańsko-polskiego konsorcjum, złożonego z firm DRAGADOS SA oraz Polimer-Mostostal SA, opiewającą na 839,3 mln złotych.

Jak poinformowała w czwartek rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Magdalena Chacaga, teraz wyniki przetargu zostaną przesłane prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do zatwierdzenia (ma na to 30 dni). Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, około połowy marca będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Cykl realizacji inwestycji zaplanowano na 24 miesiące.

W przetargu na budowę odcinka autostrady A4 swoje propozycje złożyło siedmiu oferentów z kraju i zagranicy. Zaproponowane ceny wahały się od 839,3 mln zł do 1,192 mld zł brutto.

Według przedstawicieli GDDKiA, na przygotowanie budowy odcinka autostrady pomiędzy węzłem Wielicka w Krakowie a węzłem Szarów wydano dotychczas 259 mln złotych, z czego prawie 85 mln zł na badania archeologiczne, 161 mln zł na wykupy gruntów i 13 mln zł na projekt trasy.

Zakres prac obejmuje budowę 19,9 km autostrady z dwoma węzłami autostradowymi - Bieżanów i Szarów. Na tym odcinku autostrady zostanie wzniesionych 30 obiektów - wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Trwają też przygotowania do budowy drugiego etapu inwestycji: ponad 50-km odcinka od Szarowa do Tarnowa, wraz z obwodnicą tego miasta, o szacunkowej wartości 1,5 mld zł. Jednak z powodu uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji lokalizacyjnej dotyczącej przebiegu tej trasy w okolicy Brzeska oraz zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska, przedsięwzięcie jest opóźnione.

Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym - przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.

Źródło: PAP