• Od 1 lipca 2024 roku wzrośnie kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w Polsce
  • Płaca minimalna ma wpływ na wysokość kar za brak OC, a kolejne podwyżki oczekiwane są w 2025 roku
  • Wysokość kary zależy od typu pojazdu, długości okresu braku ważnej polisy oraz terminu podwyżki płacy minimalnej

Ubezpieczenie OC jest koniecznością dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, chroniąc sprawcę zdarzenia drogowego i poszkodowanych, i gwarantując rekompensatę za szkody. Cena OC jest zależna od wielu czynników, takich jak m.in.:

  • wiek i doświadczenie kierowcy,
  • miejsce zamieszkania,
  • typ i model pojazdu,
  • historia ubezpieczeniowa,
  • przeznaczenie pojazdu,
  • forma płatności.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Kara za brak OC w 2024 r.

Wysokość kary za brak ubezpieczenia zależy od typu pojazdu i długości okresu, w którym nie było ważnej polisy. Zgodnie z art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, maksymalna kara za brak ubezpieczenia wynosi 12 730 zł w pierwszej połowie roku, a po 1 lipca - 12 900 zł.

W przypadku samochodów osobowych kary są nieco łagodniejsze. Za brak OC dla samochodu osobowego grozi kara w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów - trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów - jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli okres bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, nalicza się 20 proc. wartości maksymalnej kary, za opóźnienie od 4 do 14 dni - 50 proc., a za dłuższy brak polisy - 100 proc.

Po podwyżce minimalnego wynagrodzenia kary za brak OC oczywiście wzrosną. Właściciel samochodu osobowego zapłaci 1720 zł za brak ubezpieczenia do trzech dni, 4300 zł za brak do 14 dni i 8600 zł za dłuższe okresy.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2024-2027, płaca minimalna wzrośnie ponownie 1 stycznia 2025 r. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, prognozuje, że najniższa krajowa wyniesie od 4510,90 zł do 4617,80 zł. To oznacza, że kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wyniesie dla samochodu osobowego co najmniej 9020 zł przy braku OC dłuższym niż 14 dni, 4510 zł przy braku OC od 4 do 14 dni, 1800 zł przy braku OC do 4 dni.

Za egzekwowanie opłat z tytułu braku OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który wykrywa nieprawidłowości poprzez wewnętrzne kontrole lub informacje od organów uprawnionych do kontroli drogowej. System UFG na bieżąco porównuje dane od ubezpieczycieli z informacjami o zarejestrowanych pojazdach, automatycznie wykrywając brak ciągłości w polisie OC.