Trasa będzie mieć 6,4 km długości. Powstanie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Obwodnica, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. W wyniku jej budowy nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja ma poprawić także warunki i bezpieczeństwo przejazdu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Obwodnica Lipska zaczynać się będzie ok. 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a kończyć ok. 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r.

Umowa o wartości prawie 110 mln zł została zawarta w grudniu 2020 r. Przygotowanie i realizacja jest finansowane z budżetu państwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Wykonawcą inwestycji jest Budimex.

Na terenie budowy zjawią się saperzy i archeolodzy

Budowa obwodnicy Lipska realizowane w systemie Projektuj i buduj. Zostało podzielone na cztery części — wytyczenie pasa drogowego, rozpoznanie terenu budowy przez saperów i archeologów, wycinka drzew i krzewów oraz zdjęcie pierwszej warstwy ziemi, czyli tzw. humusu. Potem przystąpić będzie można do prac ziemnych oraz przebudowy kolizji z urządzeniami obcymi.