Zbigniew Hoffmann po rozpatrzeniu wniosków inwestora - Autostrady Wielkopolskiej S.A. - wydał decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu autostrady A2 na odcinku "Poznań Zachód" i "Poznań Krzesiny" o łącznej długości wynoszącej 15,73 km.

- Dobudowa trzeciego pasa stanowi ważny element autostrady A2, będącej głównym ciągiem komunikacyjnym wschód – zachód na terenie naszego województwa oraz całego kraju. Poszerzenie autostradowego pasa ruchu usprawni przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy miasta Poznania, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11 – powiedział Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja ma się rozpocząć w 2019 roku. Poszerzenie autostrady o trzeci pas ruchu na poznańskim odcinku powinno zakończyć się po upływie ok. 1,5 roku. Niestety przez ten czas kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Rozbudowa będzie prowadzona przy normalnym ruchu na zwężonych jezdniach. Najpierw musi być gorzej, żeby później mogło być lepiej.