Wszystkie komendy oraz informacje będą wyświetlane w języku polskim. Każdy kierowca, który włączy funkcję głosowych podpowiedzi nawigacji, usłyszy je również po polsku.

Wszystko to sprawia, że korzystanie z systemu iDrive będzie teraz jeszcze bardziej intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze.