"Mobilizacja wykonawcy nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji" – poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

W komunikacie przesłanym PAP rzeczniczka wyjaśniła, że po zakończeniu okresu zimowego, trwającego do 15 marca, polsko-ukraińskie konsorcjum nie wznowiło prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót.

Mapa stanu budowy drogi S7 (Zakopianka) Foto: GDDKiA
Mapa stanu budowy drogi S7 (Zakopianka)

Protesty podwykonawców

Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc. Nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie odcinka Lubień - Naprawa.

"Dowiedzieliśmy się, że niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r. W tej trudniej sytuacji GDDKiA uruchomiła bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca 2020 r. wypłacono im ok. 20 mln zł. Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. GDDKiA przyjmuje i rozlicza kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł" – wyjaśniła rzeczniczka.

W związku z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy, GDDKiA naliczyła konsorcjum kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

Budowa potrwa rok dłużej

Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy. Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień - Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r.

S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania (budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój), które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze zadania. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 mld 322 mln 398 tys. zł.