Podczas czwartkowego głosowania (24 marca) posłowie uchwalili ustawę, która ma m.in. przyspieszyć budowę Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK2.0). Zdaniem projektodawców nowe zapisy powinny przyspieszyć tworzenie infrastruktury informatycznej, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Przyjęta uchwała oznacza, że zostaną zmienione inne ustawy, m.in. Prawo o ruchu drogowym, a całość ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy centralnej ewidencji kierowców 2.0 oraz wprowadzenie możliwości jego etapowego wdrażania. Kolejna zmiana dotyczy systemu CEPiK i przewiduje ona możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o aplikację — ta będzie wykorzystywana przez organy zajmujące się wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, dotychczasowe zapisy obejmowały tylko centralną ewidencję pojazdów, a poprawne wdrożenie CEK2.0 wymaga objęcia zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego, tj. obie ewidencje. W ten sposób przepisy pozwolą na stworzenie jednolitych rozwiązań do obsługi procesów zarówno procesów związanych z rejestracją pojazdów, jak i wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia.