Jak poinformował Urząd Celny, samochodem z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi podróżował obywatel Mołdawii, który zamierzał wyjechać na Białoruś. Kontrola dokumentów wykazała, że pojazd nie należał do niego, tylko do obywatela Rosji.

W tej sytuacji SUV o wartości ponad 41 tys. euro został zatrzymany. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami może zostać przekazany Ukrainie. Kierowca twierdził, że nic nie wiedział o obowiązujących ograniczeniach w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję.

Auta z Rosji dozwolone tylko przejazdem

Od 11 września 2023 r. Litwa nie wpuszcza na swoje terytorium samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Władze dały pół roku na ich usunięcie lub przerejestrowanie, jeśli wjechały do kraju przed tym terminem. Czas upłynął 11 marca, więc teraz posiadacze samochodów zarejestrowanych w Rosji popełniają wykroczenie administracyjne zagrożone grzywną i konfiskatą pojazdu. Przepisy są zgodne z zaleceniami wydanymi przez Komisje Europejską. Podobne wprowadziły inne kraje, np. Łotwa

Jedyny wyjątek od tej zasady stanowią Rosjanie podróżujący tranzytem do lub z obwodu królewieckiego, jednak nie może on odbywać się dłużej niż 24 godziny, a w pojeździe musi znajdować się jego właściciel.

Przypomnijmy, że od 17 września 2023 r. kierowcy pojazdów z Rosji nie mogą wjechać do Polski w ogóle. Są zawracani na granicy.