Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że 21 lutego bieżącego roku Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk spotkał się w siedzibie resortu z Ministrem Budownictwa Chińskiej Republiki Ludowej, Wang Guangtao. W spotkaniu uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Janusz Koper, przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nie było to pierwsze spotkanie z przedstawicielami Chińskiej Republiki Ludowej, dotyczące współpracy związanej z branżą budowlaną. W zeszłym roku Jarosław Kaczyński rozmawiał o możliwości budowy polskich dróg przez chińskie firmy z przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo, a były Minister Transportu, Jerzy Polaczek złożył wizytę w Chinach. Tym razem rozmowy dotyczyły głównie aktualnego stanu współpracy między Polską i Chinami, a przede wszystkim możliwości współpracy w zakresie certyfikacji materiałów budowlanych. Uzgodniono także, że istniejące porozumienie między Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej, a Ministerstwem Budownictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy z 1994 r., zostanie poddane weryfikacji i uaktualnieniu, w celu dostosowania go do nowych potrzeb.

Minister Wang Guangtao zaprosił Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do złożenia wizyty w Chinach w celu omówienia możliwości udziału chińskich firm w rozbudowie polskiej infrastruktury drogowej. Zaproszenie to stanowi krok do prowadzenia konkretnych rozmów na temat budowy dróg. W III kwartale bieżącego roku może odbyć się seminarium dla firm i instytutów budowlanych z obu krajów.