W egzekwowaniu przepisów pomogą kamery. Na A2 w pobliżu Konina zamontowano urządzenia rejestrujące pojazdy ciężarowe, które w tym miejscu nagminnie się wyprzedzają pomimo obowiązującego zakazu. Jeśli testy wypadną pomyślnie, rozwiązanie to być może wyeliminuje tego typu sytuacje z polskich autostrad.

„Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe w tej lokalizacji (A2 km 245+720) funkcjonuje już od czterech lat. Niestety z przykrością stwierdzamy, że w ostatnim czasie kierowcy samochodów ciężarowych coraz częściej go nie przestrzegali. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo kierowców, zmniejszenia skali naruszeń oraz w celu skuteczniejszego zabezpieczenia obiektu MA-68 (most – przyp. red.), Autostrada Wielkopolska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego wraz z montażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego pojazdy ciężarowe wyprzedzające się na odcinku obowiązującego zakazu wyprzedzania” - poinformowała Anna Ciamciak, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej.

Kontrolowane miejsce oznaczono znakiem B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" oraz znakiem na żółtym tle bazującym na znaku D-51 („Foto kontrola”).

„System rejestrujący jest obecnie w trakcie prób odbiorowych. Po ich zakończeniu zostanie przekazany odpowiednim służbom (GITD – przyp. red.) i będzie służył poprawie bezpieczeństwa wszystkich kierowców na autostradzie A2” - dodała Anna Ciamciak.