Spośród ośmiu ofert wybrano tą złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner). Umowa na realizację inwestycji opiewa na ponad 254 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat od podpisania umowy.

„To dla nas bardzo ważny moment, ponieważ dzisiejsze podpisanie umowy jest pierwszym etapem dostosowania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18, która znajduje się w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym" - powiedział dyrektor zielonogórskiego oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Marek Langer. Dodał, że korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane na południowej jezdni obecnej DK 18 wraz z budową węzła autostradowego Żary oraz budową obiektów inżynierskich – trzech wiaduktów, trzech przejść dla zwierząt nad autostradą, mostu oraz przejścia pod autostradą.

Przetarg na ten odcinek A18 został ogłoszony po raz drugi, gdyż w pierwszym podejściu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę 303 mln zł przeznaczoną na realizację zadania. W drugim postępowaniu przetargowym zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.

Na początku września tego roku GDDKiA ogłosiła też przetarg na rozbudowę 12-kilometrowego odcinka A18 między Olszyną a węzłem Żary Zachód. Termin składania ofert minął 10 października br.; otwarcie ofert zostało przesunięte na 6 grudnia br.

Szacowany koszt całej rozbudowy drogi nr 18 na długości ponad 70 km między Olszyną (Lubuskie) i Golnicami (Dolny Śląsk) i dostosowanie jej do parametrów autostrady przekracza jeden miliard złotych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki. Obejmuje ona nie tylko przebudowę jezdni południowej drogi, ale też budowę niezbędnej w przypadku autostrady infrastruktury. Powstaną m.in. miejsca obsługi podróżnych (jako odrębne zadania), przejścia dla zwierząt, zmodernizowane zostaną węzły z drogami lokalnymi i wybudowane drogi dojazdowe, powstanie obwód utrzymania autostrady (jako odrębne zadanie).

Przebieg autostrady A18 Foto: GDDKiA
Przebieg autostrady A18

Droga DK18 biegnie przez woj. lubuskie i dolnośląskie, od granicy z Niemcami Olszyna-Forst; łączy się tam z niemiecką A15 w kierunku Berlina. Dzisiejsza droga krajowa nr 18 została wybudowana przez Niemców w latach trzydziestych ubiegłego wieku jako trasa jednojezdniowa o nawierzchni betonowej. Przez wiele lat droga funkcjonowała jako droga krajowa nr 12.

Na początku lat 90-tych XX wieku na odcinku od węzła "Olszyna" do węzła "Królów" na dk18 dobudowano drugą jezdnię o nawierzchni bitumicznej. W latach 2005-2007 droga częściowo została zmodernizowana i dobudowano drugą jezdnię na odcinku "Królów" - "Golnice" o nawierzchni betonowej.

Południowa jezdnia z płyt betonowych od wielu lat jest w złym stanie technicznym. Na całym odcinku poniemieckiej jezdni występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną.