Umowy na wykonanie dokumentacji 4 sierpnia 2022 r. podpisali dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Sebastian Borowiak i dyrektor generalny, członek zarządu TPF Grzegorz Placek. Obecni byli wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz posłowie z województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego — m.in. wiceministrowie rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka i Rafał Romanowski.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo

Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury zaznaczył, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału Rada Ministrów uchwali nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych z perspektywą do 2033 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu w tej sprawie

Droga S10: odcinek od A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Droga S10 od A1 do OAW Foto: GDDKiA
Droga S10 od A1 do OAW

Gembicka powiedziała, że liczba projektów drogowych w woj. kujawsko-pomorskim robi wrażenie. "To nie tylko trasa S10, ale także odcinek trasy S5, obwodnice Brześcia Kujawskiego, Lipna, Kowalewa Pomorskiego, Rypina. Dziękuję za dostrzeżenie potrzeb tych większych i tych mniejszych miasteczek. Infrastruktura drogowa przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo, jak i rozwój gospodarczy" - zaznaczyła.

Romanowski podkreślił, że na przyszłej S10 znajdzie się 120-tysięcny Płock, który praktycznie jest odcięty od głównych szklaków komunikacyjnych, a podróż samochodem do stolicy trwa ponad dwie godziny. Dodał, że S10 to również szansa na rozwój ościennych miejscowości Mazowsza. Zwrócił przy tym uwagę, że rząd PiS od początku obiecał skończenie z tzw. rozwojem polaryzacyjno-dyfuzyjnym i postawienie na rozwój zrównoważony.

Korytarz nowego odcinka drogi S10 Foto: GDDKiA
Korytarz nowego odcinka drogi S10

Zadaniem projektantów będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 oraz fragmentu S50 (DK50 - S7). Przetarg i realizację dokumentacji podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 w woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego.

Droga S10 połączona z Płockiem

Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez DK60. Wykonawca STEŚ na obie części trasy przygotuje materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Konsorcjum TPF - Databout złożyło najkorzystniejsze oferty w obu częściach przetargu na łączną kwotę 22,3 mln zł. Na wykonanie całości umów wykonawca ma 44 miesiące, w tym złożenie wniosku o DŚU 29 miesięcy.

W zależności od ostatecznie wybranego wariantu powstanie 100 km nowego, ekspresowego połączenia drogowego pomiędzy dwoma województwami i około 20 km S50.

Jerzy Rausz