Małgorzata Tarnowska przekazała PAP, że od otwarcia ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów minęło pół roku. "Przez ten okres ruch pojazdów, jak i zachowania kierowców ustabilizowały się. Pomimo odnotowanego wzrostu natężenia pojazdów (przez tunel przejechało ok. 11,5 mln pojazdów), nie wpłynęło to na zwiększenie liczby zdarzeń drogowych" - podkreśliła Małgorzata Tarnowska.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Przypomniała, że obecnie w szczycie porannym od godz. 7 do 10 oraz popołudniowym od godz. 16 do 20 na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Opacz i Lubelska obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. "Zaprojektowany układ drogowy od węzła Konotopa do węzła Lubelska, w przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z jezdniami zbiorczo – rozprowadzającymi na węźle Opacz, zapewnia planowany poziom warunków bezpieczeństwa ruchu. Stąd podjęcie decyzji o czasowym zniesieniu ograniczeń w ruchu dla pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Obserwacja, a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym" - zaznaczyła.

Południowa Obwodnica Warszawy Foto: GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy

Zniesienie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września. "Wprowadzone zmiany oznakowania będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów" - przekazała.

"Dla zapewnienia bezpieczeństwa wystąpiliśmy do policji oraz inspekcji transportu drogowego o patrolowanie drogi oraz prowadzanie kontroli i egzekwowanie wykroczeń w przypadku łamania przepisów prawa o ruchu drogowym" - dodała.

Autor: Bartłomiej Figaj