Kontrakty na trzy fragmenty zostały zawarte z firmą Transprojekt Gdański, natomiast na dwa odcinki z konsorcjum Databout i LH Engineering. Badania geologiczne i opracowanie dokumentacji to już ostatni krok przed budową inwestycji. Na skończenie prac wykonawcy mają 13 miesięcy.

Koncepcje programowe posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w korytarzu określonym przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ten etap posłuży także do przeanalizowania układu węzłów drogowych. Prace przygotowawcze na całym przebiegu drogi obejmują badania podłoża, czyli sondowanie, wiercenie i tomografia elektrooporowa. Czynności te są niezbędne dla określenia szczegółowych rozwiązań projektowych, takich jak sposób usadowienia mostów czy potrzeby w zakresie wzmocnień podłoża w przebiegu drogi. Ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę trasy planowane jest w 2023 r.

S10 Stargard — Piła: podpisane umowy na prace przygotowawcze

  • Stargard — Recz, dł. 31,5 km, umowa z konsorcjum Databout i LH Engineering o wartości ok. 8,4 mln zł.
  • Recz — Łowicz Wałecki, dł. 34,5 km, umowa z firmą Transprojekt Gdański o wartości ok. 8,5 mln zł.
  • Łowicz Wałecki — Mirosławiec, dł. 6,7 km, umowa z firmą Transprojekt Gdański o wartości ok. 2,7 mln zł.
  • Mirosławiec — Wałcz, dł. 21,86 km, umowa z konsorcjum Databout i LH Engineering o wartości ok. 5,9 mln zł.
  • Wałcz — Piła, dł. 13,5 km, umowa z firmą Transprojekt Gdański o wartości ok. 5,4 mln zł.
Foto: GDDKiA

S10 Stargard — Piła: ponad 100 km nowej ekspresówki

Droga S10 Stargard — Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Omijać ona będzie miejscowości, przez które prowadzi droga krajowa nr 10, m.in. Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Ekspresówka połączy się z istniejącą obwodnicą Wałcza, a dalej będzie biegła na południe od DK10, natomiast na węźle Piła Północ zakończy się odcinek Stargad — Piła. Węzeł ten będzie w przyszłości połączeniem tras S10 i S11. Na drodze przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania Drogi.