Na reszcie odcinków S19 na północ od Białegostoku albo już trwa budowa, tak jak na trasie Kuźnica – Sokółka, Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, albo prowadzone są prace projektowe po podpisaniu umów także w systemie Projektuj i Buduj, jak na trasie Czarna Białostocka – Białystok Północ, Białystok Północ – Dobrzyniewo.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Przetarg na odcinek Sokółka – Czarna Białostocka został ogłoszony 30 czerwca ubiegłego roku, a oferty złożyło 12 firm. Wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalne okresy gwarancji, jakości (10 lat) oraz zagospodarowanie 100 proc. destruktu. Najniższą ofertę w wysokości 828,8 mln zł złożyła firma Stecol Corporation.

Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, firmy Stecol, 23 listopada 2023 r., konkurencyjna firma POLAQUA złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrok z 22 grudnia 2023 roku przyznał jednak rację GDDKiA i oddalił odwołanie. Mimo to, firma POLAQUA skierowała sprawę do sądu, ale skarga na wyrok KIO złożona 29 stycznia 2024 została oddalona przez Sąd Okręgowy w Warszawie 24 maja 2024.

Chińska firma Stecol Corporation nie jest nowicjuszem na polskim rynku. W latach 2019-2023 zrealizowała, w systemie Projektuj i Buduj, drogę ekspresową S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia. Obecnie buduje odcinek autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód, a w czerwcu ubiegłego roku podpisała umowę na realizację S12 w województwie lubelskim, na odcinku Dorohucza – Chełm.

Trasa S19 - ostatni odcinek na północ od Białegostoku

Nowy odcinek S19 Sokółka – Czarna Białostocka ma długość 24,1 km i będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki. Umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, te miejscowości zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

 Foto: GDDKiA

Jak informuje GDDKiA, w ramach inwestycj, powstanie droga ekspresowa, o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową kolejki wąskotorowej. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

 Foto: GDDKiA

Wykonawca ma na realizację zadania 39 miesięcy (bez wliczania dwóch okresów zimowych na etapie robót) od podpisania umowy. W ciągu pierwszych 10 miesięcy opracuje dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się, że procedowanie wniosku zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Zgodnie z powyższymi terminami, budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r., a kierowcy powinni skorzystać z nowej trasy w 2028 r.

Po podpisaniu dzisiejszej umowy, realizacja drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim wygląda następująco: na niektórych odcinkach trwają prace budowlane, na innych podpisano umowy z wykonawcami w systemie Projektuj i Buduj, a na niektórych oczekuje się na decyzję o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Na niektórych odcinkach trwa budowa, a na innych oczekuje się na decyzję o realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Na niektórych odcinkach trwa budowa, a na innych oczekuje się na decyzję o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

Po podpisaniu dzisiejszej umowy, realizacja drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim wygląda następująco:

Trasa S19 w województwie podlaskim

Po podpisaniu umowy na budowę odcinka S19 Sokółka – Czarna Białostocka, realizacja drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim wygląda następująco:

 • Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;
 • Sokółka – Czarna Białostocka, dł. 24,1 km, umowa z wykonawcą (w systemie P&B) podpisana dzisiaj (21 czerwca 2024 r.);
 • Czarna Białostocka – Białystok Północ, dł. 12,34 km, umowa z wykonawcą (w systemie P&B) podpisana;
 • Białystok Północ – Dobrzyniewo, dł. 9,47 km, umowa z wykonawcą (w systemie P&B) podpisana;
 • Krynice - Dobrzyniewo – Białystok Zachód, dł. 10,2 km, w realizacji – mamy ZRID, odcinek w budowie od marca bieżącego roku;
 • Białystok Zach. – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, otrzymaliśmy nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU), ponownie złożono odwołania i aktualnie sprawa jest procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, otrzymaliśmy nową DŚU; ponownie złożono odwołania i aktualnie sprawa jest procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Białystok Południe – Deniski, ok. 15 km, otrzymaliśmy nową DŚU; ponownie złożono odwołania i aktualnie sprawa jest procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
 • Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;
 • Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;
 • Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa;
 • Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji – uzyskaliśmy ZRID; trwa budowa;

* Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 2,8 km (GP), w realizacji – ZRID, trwa budowa.