Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpisała przetarg na 6,4 km odcinek drogi S19 na szlaku Via Carpatia. Teraz drogowcy czekają na oferty od firm chętnych podjęcia się budowy tego trudnego odcinka.

Droga S19 Via Carpatia Lutcza — Domaradz: trudna inwestycja

Choć odcinek nie jest długi, to jego budowa nie będzie łatwa. W skład drogi wchodzi tunel o długości 990 m, prowadzący przez górę Hyb. Ponadto trasa będzie szła przez zróżnicowany wysokościowo teren, charakteryzujący się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Drogowcy sami przyznają, że realizację drogi trzeba traktować jako skomplikowaną, jednak po budowie kierowcy będą mieli jedną z ciekawszych tras widokowych.

Droga S19 Via Carpatia Lutcza — Domaradz: zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik — Lutcza i Lutcza — Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik — Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ciągu trasy głównej mają powstać również: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu, którego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami, obsługując tunele wybudowane na S19 w województwie podkarpackim. Ponadto na potrzeby akcji ratunkowych powstaną dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prac nie ułatwia górzysty teren Karpat Zewnętrznych. Teren zbudowany jest głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych zwanych fliszem karpackim. Występują tu również obszary osuwiskowe. W ciągu przyszłej drogi jest także sporo lasów.

Zakres prac jest bardzo szeroki, dlatego czas przeznaczony na prace budowlane to 51 miesięcy. Wykonawcy mogą go skrócić, jednak nie może być on krótszy niż 48 miesięcy.

S19 Via Carpatia Lutcza — Domaradz mapa Foto: GDDKiA
S19 Via Carpatia Lutcza — Domaradz mapa

Droga S19 Via Carpatia w Polsce będzie miała docelowo ponad 700 km i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim będzie miała ok. 169 km.

Droga S19 Via Carpatia - stan realizacji w województwie podkarpackim:

  • 75,7 km — oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie — Zdziary, Rudnik nad Sanem — Rzeszów Południe);
  • 38,9 km — w realizacji (w budowie: Zdziary — Rudnik nad Sanem oraz w systemie Projektuj i buduj: Rzeszów Południe — Babica, Iskrzynia — Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe — Dukla);
  • 53,9 km — w przygotowaniu (na etapie przetargu: Babica — Jawornik, Lutcza — Domaradz i Dukla — Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik — Lutcza i Domaradz — Iskrzynia).