W przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 podzielonym na dwa zadania (od Kołbaskowa do Polic oraz od Polic do Goleniowa) wpłynęło łącznie 13 ofert.

Zobacz także: Droga S2v- cała trasa gotowa w 2024 r.

Dla zadania pierwszego wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę w wysokości 12,8 mln zł zaoferowała firma Mosty Katowice. Dla zadania drugiego złożonych zostało osiem ofert. Firma Sweco zaoferowała kwotę 17,9 mln zł, co było najniższą propozycją.

Pierwsza część przetargu dotyczy odcinków Kołbaskowo Dołuje i Dołuje Police o łącznej długości 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police Goleniów o długości 23,41 km, w tym zaplanowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km. Tunel ten będzie drugim na Pomorzu Zachodnim (obok budowanego tunelu pod Świną). Na wykonanie projektu przewidziano 13 miesięcy dla części pierwszej i 15 miesięcy dla drugiej części.

Mapa Zachodniej Obwodnicy Szczecina
Mapa Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obwodnica usprawni ruch w centrum Szczecina. Skorzystają też Police

Nowa trasa będzie ułatwieniem dla położonych na północ od Szczecina Polic. Aktualnie odcinek z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ to 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie informuje GDDKiA. Odciążony zostanie ruch w centrum Szczecina, w tym ruch pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach. Obwodnica poprawi skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Czytaj także: Budowa dróg. Dlaczego w Polsce to tak długo trwa?

Ogłoszenie przetargu w grudniu 2021 r. było kolejnym krokiem po wydanych decyzjach Ministra Infrastruktury, w tym przyznaniu 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla inwestycji, uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę. W 2017 r. była wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji, a dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża gotowa jest od czerwca 2021 r.