Właśnie ogłoszono, że firma IVIA została wybrana na realizatora S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Wykonawca będzie miał na to 6 lat, a koszt wyniesie 23,3 mln zł. To drugie podejście do przetargu na tę inwestycję — pierwsze zostało unieważnione po wycofaniu się zwycięskiej firmy.

Wybór zapadł na podstawie kryteriów takich jak cena oferty (maksymalnie 60 punktów) oraz specjalistyczne kompetencje zespołu (40 punktów). Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny dostępne są na stronie z dokumentacją przetargową.

Zestawienie punktów otrzymanych przez potencjalnych wykonawców

Wykonawca Cena (max 60 pkt.) Zespół środowiskowy (max 12 pkt.) Zespół geologiczny (max 14 pkt.) Zespół ekspertów (max 14 pkt.) Suma (max 100 pkt.)
IVIA 60,00  9,0  5,5  14,0  88,50 
Multiconsult Polska 49,95  9,0  8,5  7,0  74,45 
SWECO, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA 47,03  9,0  8,5  7,0  71,53 
DATABOUT 43,78  9,0  8,5  0,0  61,28 
MPRB, Mosty Kraków 43,07  9,0  8,5  0,0  60,57 
Voessing Polska 37,99  9,0  8,5  5,0  60,49 

Droga S7: co teraz czeka wykonawcę?

Zadaniem IVIA będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4, a istniejącą trasą S7 za Myślenicami. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe - Kraków Bieżanów daje możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem. Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52).

Przygotowanie STEŚ (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) to wieloletni proces, który powinien zakończyć się po 6 latach od podpisania umowy uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie planowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły i uwagi dotyczące nowej drogi.

Aktualna trasa Kraków - Myślenice

Droga krajowa nr 7 między Krakowem a Myślenicami jest dwujezdniową drogą główną ruchu przyspieszonego. Na tym odcinku występują nienormatywne łuki, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Droga ta obsługuje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Prognozy ruchu przewidują dynamiczny wzrost natężenia ruchu w najbliższych latach, co potwierdza obserwowany przyrost liczby samochodów na tym odcinku każdego roku, szczególnie w sezonie urlopowym i świątecznym.