Ministerstwo Infrastruktury przypomniało, że 29 sierpnia 2018 roku rozpoczynają obowiązywać nowe znaki drogowe, które oznaczają granice strefy czystego transportu – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Nowe znaki zyskały oznaczenia D-54 – „strefa czystego transportu” oraz D-55 – „koniec strefy czystego transportu”.

Strefa czystego transportu
Strefa czystego transportu

Weszły też w życie szczegółowe przepisy dotyczące szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Regulacje te ustalają również sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą miasta będą mogły tworzyć strefy czystego transportu, do których wjazd będzie płatny w godzinach od 9 do 17. Koszt jednej godziny nie będzie mógł być wyższy niż 2,5 zł. Bezpłatnie wjadą tylko samochody na prąd lub na gaz ziemny. Nowe przepisy budzą pewne kontrowersje, gdyż niektórzy uważają, że zgodnie z nimi poza wyznaczonymi godzinami do wyznaczonych stref nie będą mogły wjeżdżać żadne samochody poza elektrycznymi i na gaz.