• Liczba wypadków i ich ofiar w roku 2021 jest wyższa niż w roku 2020 i niższa niż w 2019
  • Podobne zjawisko można zaobserwować w odniesieniu do wypadków polegających na najechaniu na pieszego przez kierujących
  • Eksperci mają nadzieję, że zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych to stały trend
  • Więcej takich tematów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe przepisy drogowe, które dają pieszemu pierwszeństwo na przejściach dla pieszych już w chwili, gdy pieszy na nie wchodzi. Oprócz tego przepisy nakazują kierowcom zwolnić w chwili zbliżania się do przejścia dla pieszych. Oprócz tego pieszemu podczas przechodzenia przez przejście nie wolno korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych, jeśli to urządzenie rozprasza go i utrudnia obserwowanie sytuacji na drodze. Jeśli telefon nie rozprasza pieszego, to może z niego korzystać również na przejściu.

Gdy nowe przepisy wchodziły w życie, wielu komentatorów przestrzegało, że pierwszym ich efektem może być – paradoksalnie – zwiększona liczba ofiar wśród pieszych. Miałby się do nich przyczynić m.in. brak kampanii informacyjnej wyjaśniającej ludziom sens i zakres zmian w przepisach. „Pogromu” na przejściach dla pieszych nie zaobserwowano, jednak o rewolucyjnej poprawie bezpieczeństwa pieszych – na tle ogólnej sytuacji na drogach – też nie można mówić. Choć niektórzy uważają inaczej.

ITS: jest lepiej i będzie jeszcze lepiej

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS przeanalizowało dane pokazujące liczbę najechań na pieszego i ich skutki – chodzi o zdarzenia, do jakich doszło w czerwcu 2021 r. w porównaniu do tego samego miesiąca w poprzednich latach.

"Analiza czerwca (z czterech ostatnich lat - 2018-2021) wykazała spadek liczby najechań na pieszych na przejściach w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów. Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach spadła z 12 zabitych w 2018 roku do 5 zabitych w 2021 roku. Na uwagę zasługują dużo niższe liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w czerwcu 2020 roku, ale należy podkreślić, że dane te były wynikiem nadzwyczajnej sytuacji i ograniczeń w przemieszczaniu się w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dlatego trudno je uznać za reprezentatywne. Dlatego pozytywny wpływ nowych przepisów należy oceniać, porównując dane tegoroczne z danymi z lat 2018 i 2019" – mówi Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Bezpieczeństwo pieszych na drodze: rewolucyjna poprawa?

Liczba ofiar na drogach w Polsce bardzo powoli spada i dotyczy to nie tylko zabitych pieszych, ale ofiar ogółem. W tym kontekście przedstawione dane można interpretować też w inny sposób: że rewolucji... nie ma. Można zauważyć, że najechań na pieszych w czerwcu 2021 r. jest mniej niż w czerwcu roku 2019 i podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne oraz rannych. Takie samo zjawisko widać w odniesieniu do wszystkich wypadków ogółem. Czy jest to trend stały, czy też jeszcze ruch na drogach nie osiągnął natężenia z lat 2018 i 2019, nie wiadomo.

Warto też zauważyć, że przedstawione przez ITS dane nie dotyczą wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych – odnoszą się jedynie do najechania na pieszego przez pojazd, nie uwzględniają wypadków spowodowanych przez pieszych.

Najechania na pieszego na przejściach dla pieszych (dane za jeden miesiąc – czerwiec)

Rok Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni
2018 201 12 193
2019 180 15 174
2020 132 6 133
2021 140 5 146

Najechanie na pieszego: procent wszystkich wypadków (dane za jeden miesiąc – czerwiec)

Rok Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni
2018 7% 5% 5%
2019 6% 6% 5%
2020 6% 3% 5%
2021 5% 2% 5%

Najechanie na pieszego: wypadki i ich skutki w kolejnych latach (dane za jeden miesiąc – czerwiec)

Rok Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni
2018 444 35 418
2019 427 45 392
2020 302 27 283
2021 325 27 307

Wypadki ogółem: (dane za jeden miesiąc – czerwiec)

Rok Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni
2018 2979 234 3563
2019 3000 267 3546
2020 2278 206 2595
2021 2619 227 3018