Sytuację na drodze ma uporządkować projekt ustawy nowelizującej Kodeks drogowy i Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument trafił już do Rady Ministrów. Co prawda, projekt będzie jeszcze konsultowany m.in. z wojewodami, ale wiemy już jakie zapisy się w nim znalazły.

Projektowana regulacja obejmuje m.in. kwestie statusu prawnego UTO oraz jego użytkownika, określenie części drogi, po której mogą się one poruszać, ich dopuszczalną prędkość, uprawnienia niezbędne do kierowania oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń.

Hulajnogi pojadą po ścieżkach rowerowych

Proponowane przepisy wprowadzają do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicję urządzenia transportu osobistego (UTO) i określają jego maksymalne wymiary: szerokość nieprzekraczającą w ruchu 0,9 m, długość do 1,25 m i masę własną do 20 kg. Pojazdy mają także mieć ograniczoną konstrukcyjnie prędkość maksymalną do 25 km/h.

Projekt zakłada także, że UTO objęte zostaną definicją roweru, a to oznacza, że hulajnogi elektryczne będą mogły korzystać wyłącznie z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów. Co więcej, konieczne będzie posiadanie takich samych uprawnień jak na rower, m.in. karty rowerowej. Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (po ukończeniu tego wieku można uzyskać kartę rowerową) nie mogą korzystać z Urządzeń Transportu Osobistego.

Kary dla firm wynajmujących hulajnogi

Pomysłodawcy nowelizacji przewidują także wprowadzenie kar administracyjnych dla firm sprzedających lub wypożyczających UTO, które nie będą spełniały nowych wymagań. W tym celu projekt ustawy zakłada wprowadzanie pojęcia i definicji pojazdu elektrycznego lekkiego do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O wysokościach potencjalnych kar jeszcze nie zdecydowano.

Pół roku na dostosowanie urządzeń do nowych przepisów

W projekcie przewidziano także okres przejściowy na dostosowanie UTO, w tym elektrycznych hulajnóg do nowych przepisów (tj. długość, szerokość, masa własna, prędkość). Urządzenia, które będą przeznaczone do użytkowania na drodze publicznej, będą musiały być zmodyfikowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.