Program Realizacyjny na lata 2015–2016, będący uzupełnieniem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, zakłada dwa główne cele – ochronę pieszych oraz zarządzanie prędkością.

Z tego drugiego założenia jeszcze do dziś wynikało, że już tylko na przyjęcie przez parlament czekała poprawka "znosząca tolerancję pomiaru urządzeń automatycznego nadzoru nad zachowaniami w ruchu drogowym". W skrócie – fotoradar miał zrobić nam zdjęcie przy przekroczeniu dozwolonej prędkości nie o 11 km/h, jak dotychczas, a już o 1 km/h. Tak się jednak nie stanie, bowiem rząd wycofał się z tego konkretnego planu. Poinformował o tym m.in. Paweł Olszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na swoim Twitterze.

Na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego możemy przeczytać, że zniesienie tolerancji pomiaru urządzeń automatycznego nadzoru nad zachowaniami w ruchu drogowym zostało wskazane w rządowym programie w obszarze "Legislacja" i przypisane do resortu infrastruktury jako lidera odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Okazuje się, że według KRBRD nie oznacza to, że "strona rządowa będzie procedować osobny projekt mający na celu realizację tego zadania."

Aktualizacja na stronie internetowej zakończona jest zdaniem: "lista projektów kluczowych do realizacji przez rząd w obszarze bezpieczeństwa w transporcie zostanie zaprezentowana opinii publicznej w najbliższym czasie."

Kierowcy wypełnią dziurę budżetową

Tolerancja wprowadzona została między innymi dlatego, żeby podczas mijania radarów kierowcy nie skupiali się na obserwowaniu prędkościomierza, a raczej na drodze przed sobą. Miało to też nieco złagodzić negatywne podejście kierowców do systemu nadzoru ruchu drogowego.

Wśród ekspertów, a nawet niektórych posłów, nie brakowało opinii sugerujących pozostawienie obecnego bufora 10 km/h – właśnie po to, żeby kierowcy skoncentrowani byli na drodze, a nie na wahającej się wskazówce prędkościomierza. Jednak zdaniem zwolenników zniesienia tolerancji nie zdała ona egzaminu, dlatego że w praktyce kierowcy traktowali te 10 km/h jako przyzwolenie na szybszą jazdę i niejako podniesienie ograniczenia prędkości o te 10 km/h właśnie.

Wcześniej pojawiały się już głosy, że m.in. ze względu na spory szum medialny i krytykę punktu znoszącego tolerancję 10 km/h, wprowadzony zostanie kompromisowy zapis zezwalający na jazdę do 5 km/h szybciej, niż wynosi limit w danym miejscu. Pamiętać trzeba bowiem o błędach pomiarów oraz wskazań samochodowych prędkościomierzy. Te z reguły nieco zawyżają pomiar, ale wystarczy założenie innych kół, do tego większe zużycie bieżnika i niewłaściwe ciśnienie opon, a wynik będzie zupełnie inny. Teraz okazało się, że tolerancja pomiaru pozostanie na obecnym poziomie.

Jedno jest pewne – zniesienie tolerancji spowodałoby lawinowy wzrost liczby wystawianych mandatów, bo najwięcej przekroczeń prędkości, według policyjnych statystyk, to te niewielkie – do 10 km/h właśnie. To z pewnością pomogłoby także w realizacji innego celu, postawionego w omawianym programie na lata 2015–2016. Mówi on bowiem o konieczności nałożenia na kierowców co najmniej 1,657 mln mandatów do końca 2015 roku, czyli nie mniej niż rok wcześniej. Zniesienie tolerancji byłoby jednak dla rządzących niepopularną decyzją, która przysporzyłaby słów krytyki.

Więcej fotoradarów, odcinkowe pomiary prędkości

Program Realizacji na lata 2015–2016 zakłada też rozwój systemu automatycznego nadzoru w dwóch zakresach – przekraczania prędkości oraz przejazdu na czerwonym świetle. W tym celu do końca tego roku powstanie 29 odcinkowych pomiarów prędkości, mierzących średnią prędkość na określonym dystansie oraz przybędzie 50 fotoradarów, do łącznej liczby 400 na polskich drogach. Natomiast urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle przybędzie 20 sztuk.

Wyższe mandaty, zmieniony taryfikator

Na przyjęcie przez parlament czeka też punkt mówiący o podniesieniu maksymalnej wysokości grzywien oraz wprowadzeniu zmian w taryfikatorze. Obecnie trwają prace. Według ostatnich informacji, kary mają być naliczane w powiązaniu z ogłaszanym przez GUS przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Obecnie jest to prawie 3,8 tys. zł brutto.

Zapewne do momentu wdrożenia nowych zasad sporo się jeszcze zmieni, ale nieoficjalnie może to wyglądać następująco. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości od 11 do 20 km/godz. będzie to 3 proc. średniej pensji, od 21 do 30 km/godz. – 5 proc., od 31 do 40 km/godz. – 9 proc., a od 41 do 50 km/godz. – 14 proc. Jeśli prędkość zostanie przekroczona o ponad 50 km/godz., to mandat będzie wynosił 20 proc. średniego wynagrodzenia, czyli ok. 760 zł. Przy przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym, wysokość kary będzie podwajana – maksymalnie ok. 1520 zł. Jeśli ktoś przekroczy prędkość po raz czwarty w ciągu 12 miesięcy od pierwszego mandatu, to wówczas będzie on większy o kolejne 50 proc. – maksymalnie wyniesie ok. 2280 zł.

Projekt zaostrza także kary za niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej – będzie to 20 proc. średniego wynagrodzenia. Mandat za to będzie wyższy – analogicznie jak w przypadku przekroczenia prędkości – w obszarze zabudowanym i w przypadku czwartego i kolejnych mandatów – maksymalnie ok. 2280 zł.

Piesi też dorzucą się do budżetu

Oprócz tych zmian, w Programie Realizacyjnym na lata 2015–2016 znaleźć można wiele innych ciekawych informacji. Ponieważ jednym z głównych założeń jest ochrona pieszych, spodziewać się należy zwiększonych kontroli policyjnych. Na ten rok cel to nie mniej niż 420 tys. mandatów nałożonych na pieszych, przy skontrolowaniu co najmniej 685,8 tys. pieszych. Czyli około dwie na trzy skontrolowane osoby „powinny” zgodnie z tym dostać mandat.

Bezpiecznych dróg krajowych przybędzie… 10 km

W innym miejscu raportu czytamy o zapowiadanych od pewnego czasu przebudowach jednopasmowych dróg krajowych do takich o przekroju 2+1, co pozwala na rozładowanie zatorów i bezpieczne wyprzedzanie. Zgodnie z Programem Realizacyjnym w tym roku nie powstanie ani jeden kilometr takich dróg, a do końca 2016 będzie ich… 10 km.

Nie tylko kary...

Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmie się też jednak nie tylko nakładaniem sankcji na kierowców i pieszych. Zgodnie z planem na najbliższe półtora roku zbadany zostanie choćby wpływ reklam, w tym świetlnych, ustawianych przy drogach na bezpieczeństwo ruchu. Zwiększona zostanie też liczba pojazdów ratownictwa medycznego i poprawi się stan ich wyposażenia. Zbudowanych zostanie także 668 metrów "urządzeń bezpieczeństwa pieszych na drogach krajowych".

Zmiany na dobre? Nie wszystkie

Planowane zmiany, wraz z tymi wprowadzonymi niedawno, mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według najświeższych danych policji, w ciągu dwóch tygodni od wprowadzenia zaostrzonych kar za rażące przekroczenie prędkości i jazdę w stanie nietrzeźwości zmniejszyła się liczba wypadków i ofiar, a także mniejsza jest liczba zatrzymanych pijanych kierowców. To może świadczyć o tym, że była to dobra decyzja.

Jednak zmiany takie, jak choćby likwidacja tolerancji przy pomiarze prędkości dokonana równolegle z wyznaczeniem liczby wlepionych mandatów, nie poprawiłyby społecznej akceptacji systemu karania kierowców. A bezpieczeństwa też nie poprawią. Wydaje się więc, że dobrze się stało. Można wrócić do obserwowania drogi, a nie wskazówki prędkościomierza. Pamiętajmy jednak, żeby tolerancji pomiaru nie traktować jednak jako podniesienia ograniczenia prędkości, a raczej jako ukłon "systemu" w stronę kierowców.