GDDKiA od stycznia ogłosiła przetargi na 21 zadań o łącznej długości 259 km. W toku są przetargi na kolejne 24 zadania o długości 312 km. Do końca 2021 r. ogłoszone zostanie kolejnych 11 przetargów na drogi o łącznej długości 102 km. Osiem z nich pochodzić będzie z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 83 km - S74 Kielce Zachód - Kielce, S74 Jałowęsy - Tomaszów (dwa zadania z woj. świętokrzyskiego), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne (woj. lubelskie) czy S19 Domaradz - Iskrzynia (woj. podkarpackie).

Kolejne trzy przetargi są zadaniami z rządowego Programu budowy 100 obwodnic 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 19 km. Dotyczą one obwodnicy Gorajca (woj. lubelskie), Koźmina Wielkopolskiego (woj. wielkopolskie) i Tarnowa (woj. małopolskie). GDDKiA planuje również ogłoszenie przetargu na budowę dodatkowego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.

W 2022 r. GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na co najmniej 24 odcinki dróg o łącznej długości 252 km. 16 zadań o łącznej długości 192 km dotyczyć będzie inwestycji realizowanych w ramach PBDK, a osiem dotyczyć będzie obwodnic (łączna długość 60 km), które powstaną w ramach PB100. GDDKiA informuje, że wśród planowanych postępowań znajdują się trzy odcinki S12 Lublin - Dorohusk (woj. lubelskie), dwa odcinki S19 Rzeszów - Barwinek (woj. podkarpackie), S6 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód (woj. zachodniopomorskie) oraz obwodnice Białobrzegów (woj. podlaskie), Gąsek (woj. warmińsko-mazurskie) i Brzegu (woj. opolskie).