• Do Ministerstwa Finansów wpłynęły dwie interpelacje przedłożone przez posła Pawła Szramkę
  • Oba dokumenty dotyczą finansów polskiego systemu autostrad
  • Zdaniem posła zapoznanie się z zasadami, wg. których opłacane są spółki obsługujące autostrady A1 i A2, jest niemożliwe
  • Szramka pyta o raporty finansowe i plany resortu dotyczące istniejących odcinków autostrad

Szramka podaje, że zawarte w umowach sporządzonych za czasów rządów SLD oraz PO-PSL zapisy są tajne. Chodzi o umowy podpisane z prywatnymi spółkami GTC i Autostrada Wielkopolska SA II. Zrozumienie ich treści jest kluczowe do zracjonalizowania tego, jak finansowane jest ok. 250 km odcinków autostrad A1 oraz A2. Jego zdaniem społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na jakich zasadach przekazywane są środki publiczne do spółek GTC i AWSA II.

Poseł zauważa, że umowy obowiązujące do 2039 r. są podstawą prawną, według której państwo polskie musi płacić tym spółkom co roku pieniądze, które określane są mianem opłaty za dostępność. Szramka przytacza, że w 2013 r. wpłaty wyniosły nieco ponad 1,2 mld zł, a rok później było to już 1,271 mld zł. Są to kwoty blisko dziesięciokrotnie wyższe niż suma wszystkich opłat pobranych na bramkach wjazdowych płatnych odcinków. Dlaczego tak jest?

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Poseł Paweł Szramka pyta o finanse polskich autostrad

Z treści interpelacji wynika, że do tej pory próby zapoznania się z zapisami tych umów były skutecznie uniemożliwiane, a ich treści były niedostępne ze względu na to, "iż całość zapisów stanowiących umowę, a także dokumentów finansowych związanych z realizacją autostrady płatnej podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i handlowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dostępie do informacji publicznej i nie będzie wykorzystywana przez strony do celów innych niż wykonanie umowy". Czy w związku z tym treść wspomnianych umów zostanie kiedykolwiek udostępniana publicznie? Aby się tego dowiedzieć, musimy poczekać na odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej pytań (jeszcze) bez odpowiedzi

Tajność dokumentacji stojącej za autostradami to nie jedyny temat poruszany przez Pawła Szramkę. Poza wspomnianą interpelacją poseł zdecydował się też wnieść kolejną, w której pyta o to, dlaczego polskie autostrady są takie drogie. Oto jej treść:

W tym przypadku również poseł nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Ministerstwa Infrastruktury na postawione przez siebie pytania.