Poszerzenie autostrady A2 to bardzo ważna inwestycja na drogowej mapie Polski. Odcinek ten jest na tyle obciążony, że jazda z dopuszczalną prędkością 140 km/h często jest niemożliwa, kierowcy jeżdżą sobie niemal na zderzakach, a ciężarówki dodatkowo hamują cały ruch częstym wyprzedzaniem. W efekcie podróż pomiędzy Warszawą a Łodzią jest nieprzyjemna i niebezpieczna, mimo że powinien przebiegać bezproblemowo.

Autostrada A2 Warszawa — Łódź: takiej inwestycji jeszcze nie było w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaplanowała pomiędzy 10 a 21 lutego serię spotkań na temat poszerzenia odcinka A2 Warszawa — Łódź. W ten sposób drogowcy chcą wymienić się doświadczeniami z firmami i uczelniami na temat tego typu inwestycji, bowiem jest to pierwsze przedsięwzięcie na tak dużą skalę. Na spotkaniach eksperckich omówione zostaną kwestie związane z:

  • wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii i zapewnieniem jak największej samowystarczalności energetycznej autostrady, 
  • wykorzystaniem wolnych przestrzeni pod drogą w miejscach nieistniejących już punktów poboru opłat, 
  • ponownym wykorzystaniem sfrezowanej warstwy bitumicznej, 
  • dokumentacją drogi w zakresie uzyskania niezbędnych odstępstw od przepisów, 
  • wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, tak by było to bezpieczne zarówno dla robotników, jak i kierowców, ponieważ autostrada będzie przejezdna na czas rozbudowy. Jednym z pomysłów jest zastosowanie odcinkowego pomiaru prędkości. 

Zakończenie konsultacji planowane jest wstępnie na połowę marca 2022 r. Efektem będzie protokół podsumowujący działalność zespołu ds. konsultacji. W dokumencie tym zawarte będą wszystkie innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez uczestników spotkań.

Po oszacowaniu ostatecznych kosztów GDDKiA wystąpi o finansowanie inwestycji. Po zapewnieniu środków najszybciej jak to będzie możliwe, ogłoszony będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Autostrada A2 Warszawa — Łódź: konsultacje pomogą w przyszłości

Rozmowy mają przysłużyć się nie tylko przy budowie autostrady A2, ale również w przyszłości, gdy przyjdzie czas na planowane poszerzenie autostrad A1 od Torunia do Włocławka oraz A4 z Wrocławia do Tarnowa. Jest to też dużo większe wyzwanie niż poszerzenie obwodnicy Poznania ze względu na zupełnie inną skalę prac.

Autostrada A2 Warszawa - Łódź Foto: GDDKiA
Autostrada A2 Warszawa - Łódź

Autostrada A2 Warszawa — Łódź: trzeci pas będzie dobudowany od wewnątrz

Trzeci pas zostanie dobudowany od wewnętrznej strony trasy w miejscu, gdzie teraz jest szeroki pas zieleni. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma w przyszłości ułatwić szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozpoczęcie budowy ma nastąpić w listopadzie tego roku, natomiast oddanie do użytku planowane jest na przełomie 2025 i 2026 r.