Podczas rutynowego patrolu na drodze krajowej nr 73, inspektorzy transportu drogowego z Rzeszowa zwrócili uwagę na samochód ciężarowy należący do polskiego przewoźnika. Pojazd, który przewoził pospółkę na trasie Parkosz-Pilzno, wzbudził podejrzenia inspektorów, którzy postanowili przeprowadzić kontrolę.

zatrzymany samochód ciężarowy Foto: WITD
zatrzymany samochód ciężarowy

Aby sprawdzić, czy ciężarówka wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnych mas, inspektorzy skierowali pojazd na punkt kontrolny w miejscowości Parkosz na drodze krajowej nr 94. Punkt ten jest przystosowany do przeprowadzania kontroli z użyciem wag.

Zważenie pojazdu wykazało wiele nieprawidłowości

Kontrola wykazała, że masa całkowita samochodu ciężarowego przekroczyła dopuszczalną wartość o 7,5 tony. Wynik ważenia wskazał, że rzeczywista masa pojazdu wynosiła 41,5 tony, podczas gdy dopuszczalna masa całkowita kontrolowanego samochodu ciężarowego mogła wynosić jedynie 34 tony.

przeciążony transport Foto: WITD
przeciążony transport

Inspektorzy ujawnili również przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej o 6,1 tony. W tym przypadku wagi wskazały nacisk osi równy 25,1 tony, przy dopuszczalnej wartości 19 ton.

Na podstawie powyższych ustaleń, inspektorzy uznać musieli, że przewoźnik wykonuje przewóz pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii V. W związku z tym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, które może skutkować nałożeniem na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości nawet 15000 zł.