Bazując na swoim doświadczeniu spółka ORLEN Paliwa stworzyła bardzo ciekawą ofertę, przynoszącą wielowymiarowe korzyści, przede wszystkim kierowcom. Głównym celem Programu Paliwa BAQ jest promowanie wysokiej jakości paliw sprzedawanych na stacjach nim objętych i dbanie o satysfakcję klienta finalnego z zakupionego produktu. Organizatorowi Programu zależało,  by w oczach ostatecznych klientów  zwiększyć wiarygodność stacji, na których sprzedawane jest paliwo produkowane przez PKN ORLEN i dostarczane przez spółkę ORLEN Paliwa.  Założenia te zrealizowano w 100 proc.

Program Paliwa BAQ to wiarygodny system monitoringu i badania jakości paliw na stacjach, skierowany do  obecnych i potencjalnych klientów spółki ORLEN Paliwa. Objęte nim zostają zgłoszone do Programu stacje, które pozytywnie przeszły pierwsze badanie sprzedawanego przez nie paliwa. Wszystkie kontrole wykonywane przez akredytowane laboratorium są niezapowiedziane, co pozwala na rzetelną ocenę i unikanie jakichkolwiek odstępstw od ustalonego standardu. Dwukrotny negatywny wynik powoduje wykluczenie stacji z Programu. Przestrzeganie powyższych zasad daje ostatecznemu klientowi pewność, że stacja z tablicą Paliwa BAQ Monitorowana Jakość należy do grupy elitarnych stacji dbających o jak najwyższą jakość paliwa.

W zależności od progu wejścia do Programu, przewidziano trzy poziomy wizualizacji: mini BAQ, BAQ Standard oraz BAQ Plus. Każdy z poziomów wyposażony jest w tablicę z informacją z logo Paliwa BAQ na potwierdzenie najwyższej jakości oferowanych produktów, a w przypadku najwyższego poziomu - BAQ Plus dodatkowym elementem wyposażenia jest tablica LED. Informacja o Programie na stacji jest spójna i bardzo estetyczna, co pozwala wyróżnić je spośród innych obiektów na rynku. Cały zakres pakietów wraz z katalogiem można odnaleźć na stronie internetowej www.paliwabaq.pl .

W ramach Programu jakość sprzedawanego paliwa potwierdzona jest unikatowym Certyfikatem Jakości Paliw. Certyfikowane stacje promowane są na elektronicznej mapie stacji na stronie internetowej – www.paliwabaq.pl

Za pośrednictwem serwisu internetowego klienci stacji mogą dokonywać ich oceny, a Uczestnik Programu (stacja)  otrzymuje bieżącą informację o poziomie satysfakcji swoich klientów. Tego  typu funkcjonalność jest bardzo pomocnym narzędziem w ocenie jakości  sprzedawanych produktów oraz jeszcze bardziej identyfikuje Uczestników z Programem.

Szacuje się, że z końcem roku 2014 Program Paliwa BAQ będzie obejmował ponad 400 stacji benzynowych.