Pod koniec grudnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 8 637 elektrycznych samochodów osobowych, z których 59 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 5091 sztuk, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 3546 egzemplarzy.

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 519 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych do 224 szt. W dalszym ciągu rośnie także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia osiągnęła poziom 6 239 szt.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych, rozwija się ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2019 r. w Polsce funkcjonowało 1 011 stacji ładowania (1 815 punktów), przy czym 28 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Na jeden ogólnodostępny punkt ładowania w Polsce przypadają mniej niż trzy samochody osobowe. W porównaniu z poprzednim rokiem sytuacja znacząco poprawiła się, bowiem na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 300 stacji.

Jednak w dalszym ciągu od europejskich liderów elektromobilności dzieli nas duży dystans. Przykładowo, w samym Londynie zainstalowano do tej pory ponad 1500 publicznie dostępnych punktów ładowania, niemal tyle co w całej Polsce. Z kolei w Niemczech, ich liczba jeszcze w 2019 r. przekroczyła 20 tysięcy.

Licznika Elektromobilnośc - grudzień 2019
Licznika Elektromobilnośc - grudzień 2019