Ostatni, prawie 5-kilometrowy odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa został udostępniony dla ruchu. Mimo że ruch odbywa się na razie ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowej estakadzie, druga nitka ma zostać otwarta w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Cała obwodnica, finansowana z Funduszy UE, ma długość 20,2 km i kosztowała około 1,3 mld zł, z czego około 362 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE. Wprowadzenie do ruchu ostatniego odcinka oznacza, że cały tranzytowy ruch drogowy może teraz ominąć Koszalin, co znacznie ułatwia podróż kierowcom i zmniejsza uciążliwości dla mieszkańców miasta.

Obwodnica Koszalina kosztowała 1,3 mld zł, ale to nie koniec prac

Podczas realizacji projektu natrafiono na odmienne warunki gruntowo-wodne, które wymagały przeprojektowania drogi. Ostatecznie, zdecydowano się na budowę 800-metrowej estakady nad obszarem o najgorszych warunkach gruntowo-wodnych.

Prace przy dokończeniu obwodnicy były prowadzone przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy Polbud Pomorze. W ramach prac budowlanych wykonywane były nie tylko roboty drogowe, ale także budowa estakady i siedmiu obiektów mostowych.

Po udostępnieniu ostatniego odcinka obwodnicy do ruchu prace będą kontynuowane poza głównymi jezdniami. Zakończenie całości prac przy obwodnicy nastąpi na początku sierpnia.

Następnym krokiem jest kontynuacja realizacji drogi S6, która po oddaniu do ruchu obwodnicy Koszalina kończy się za Sianowem. W budowie są odcinki Sianów – Sławno i Sławno – Słupsk o łącznej długości 46 km. Zakończenie prac na tych odcinkach planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Całość połączenia S6 do Gdańska ma być gotowa w I połowie 2026 r.