Inwestycje związane są z rozbudową odcinków dróg krajowych i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budową lub przebudową mostów i przepustów.

Będą realizowane w 10 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Województwo pomorskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów – granica województwa.

W ramach zadania zostanie rozbudowany i dostosowany do nośności 11,5 t/oś odcinek DK25 o długości 10 km. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe długości ok. 9 km oraz chodniki o długości ok. 500 m. Powstaną też zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Ponadto wybudowane zostaną obejścia miejscowości Ględowo oraz Jęczniki.

Realizacja: lata 2020 - 2021

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo. W ramach rozbudowy na 3,3 km odcinku DK53 zostanie poszerzona jezdnia oraz wzmocniona konstrukcja nawierzchni do nośności 115 t/oś. Przebudowane zostanie też 20 istniejących obecnie zjazdów. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami. W obrębie przystanków i chodników zostaną zamontowane balustrady i bariery ochronne.

Realizacja: lata 2019 – 2020

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w ciągu drogi krajowej nr 16. Inwestycja obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami i wykonanie oraz rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym. Ograniczenie nośności obecnie istniejącego mostu wybudowanego w 1925 r. powoduje konieczność poruszania się pojazdów ciężarowych i autobusów objazdem o długości 70 km.

Realizacja: 2019 r.

Województwo lubuskie

Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Wołogoszcz w ciągu drogi krajowej nr 22.

Realizacja: 2019 r.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 na odcinku Drożów – Nielubia. Polega na budowie chodnika oraz montażu znaków aktywnych D-6 i oświetlenia przejść dla pieszych.

Realizacja: 2019 r.

Województwo łódzkie

Budowa drogi dla rowerów i pieszych w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Przygłów. Inwestycja obejmuje 6 km odcinek DK12. W jej ramach zostanie wybudowana dwukierunkowa droga dla rowerów i pieszych o szerokości od 3 m do 3,5 m i łącznej długości 740 m. Ponadto zaplanowano usunięcie kolizji teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego o długości ok. 6,2 km.

Realizacja: lata 2019 - 2020

Województwo lubelskie

Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w miejscowości Wesołówka

Realizacja: 2020 r.

Województwo opolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 na odcinku Walidrogi – Nakło: budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK94 z drogą powiatową nr 1712 oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 860 m i 2 zatok autobusowych.

Realizacja: 2019 r.

Województwo śląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Nieborowice: budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na około 500 m odcinku DK 78.

Realizacja: 2018 r.

Województwo małopolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP na odcinku Giebułtów – Modlnica.

Realizacja: lata 2020 - 2021

Województwo podkarpackie

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Chmielów.

Realizacja: lata 2019 - 2020

Montaż znaków aktywnych D-6 z doświetleniem przejść dla pieszych przy szkołach w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kamień

Realizacja: 2018 r.

{ "publicationId": { "ocdn": "eb78016616b8d805dbf95f97c77744f4", "type": "ocdn", "ocdnExt": "jpg" }, "uuid": "4301a76b-e3db-43c5-9022-197e98c30d16", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/ZGE7MDA_/eb78016616b8d805dbf95f97c77744f4.jpg", "creators": [ { "uuid": "6d09b3ae-c3ae-5ad4-9429-79e2fb160adf", "idref": "6d09b3ae-c3ae-5ad4-9429-79e2fb160adf", "name": "mat. prasowe GDDKiA" } ], "alignment": "center", "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "image": { "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png", "publicationId": { "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "type": "ocdn", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 92, "width": 66 } }, "note": "mat. prasowe GDDKiA / Auto Świat" }, "available": { "start": "2018-12-17 00:00:00+0100" }, "caption": "Mapa inwestycji drogowych", "contentSources": [ { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat" } ], "size": { "bytes": 222844, "height": 789, "width": 1119 }, "asyncAdSlot": null } Mapa inwestycji drogowych Foto: mat. prasowe GDDKiA / Auto Świat
Mapa inwestycji drogowych