• Rząd przyjął projekt zaostrzenia Kodeksu karnego przygotowany przez Ministerstwo sprawiedliwości
  • Projekt ustawy przewiduje wyższe i bezwzględne kary więzienia dla kierujących po pijanemu
  • Sprawcy wypadków spowodowanych w stanie nietrzeźwości mają tracić samochody bez względu na zawartość alkoholu we krwi
  • W przypadku kierowców, którzy prowadzili po pijanemu, ale nie spowodowali zagrożenia, granicą decydującą o konfiskacie pojazdu ma być 1,5 promila alkoholu we krwi
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

To kolejne już zaostrzenie – na razie w fazie projektu – kar dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości. Wprowadzenie nowej kary – konfiskaty pojazdu (a więc nie tylko samochodu, lecz także np. motocykla) – to jedno. Drugie to podwyższenie kar i dla tych kierowców, którzy tylko prowadzili po pijanemu, i dla tych, którzy spowodowali po pijanemu wypadek.

Prowadzisz po pijanemu? Po pierwszym razie do więzienia nawet na 3 lata!

Obecnie sam fakt kierowania po pijanemu (w stanie nietrzeźwości – czyli powyżej 0,5 promila) oznacza, że – jeśli to pierwsze takie przestępstwo – sprawcy grozi do 2 lat więzienia, ale też ewentualnie tylko grzywna albo kara ograniczenia wolności. Kodeks karny stanowi:

Według projektu sąd nie będzie mógł już zastosować łagodniejszej niż więzienie kary, jak np. ograniczenie wolności. Tylko więzienie:

To oznacza, że po wejściu w życie nowych przepisów każdy, kto zostanie złapany na kierowaniu w stanie nietrzeźwości, otrzyma karę więzienia (w przypadku niższych wyroków pozostaje opcja zawieszenia kary). Minimalna długość kary pozbawienia wolności, jaką można orzec w Polsce, to miesiąc.

Konfiskata samochodu – nowość w Kodeksie karnym

W projekcie nowego Kodeksu karnego pojawił się nowy przepis:

Wbrew wcześniejszym obawom konfiskacie nie będą podlegały pojazdy, które nie są własnością sprawcy przestępstwa. Konfiskatą pojazdów mają rządzić następujące zasady:

  1. Jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił własności lub stanowił współwłasność sprawcy, orzeka się przepadek jego równowartości.
  2. Jeżeli samochód jest zniszczony, poważnie uszkodzony albo realne są problemy z jego sprzedażą, kierowca ma zapłacić jego równowartość.
  3. Jeżeli ktoś prowadzi (prywatnie) po pijanemu samochód, który nie jest jego własnością, sąd ma orzec przepadek jego równowartości. Oznacza to, że jeśli ktoś prowadzi pożyczony samochód o wartości 200 tys. zł, będzie musiał zapłacić 200 tys. zł.
  4. Wyjątek: jeśli ktoś, wykonując pracę, prowadzi po pijanemu samochód należący do pracodawcy i nie jest właścicielem albo współwłaścicielem tego pojazdu, grozi mu konieczność zapłaty jedynie nawiązki – co najmniej 5000 zł.
  5. Ma powstać rozporządzenie, które szczegółowo będzie regulować zasady obliczania wartości pojazdu w celu określenia kwoty, jaką ma zapłacić jego pijany kierowca.

Konfiskata pojazdu – kto i za co straci swój samochód?

1. Samochód (albo jego równowartość) ma stracić każdy kierowca, który, prowadząc w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 prom.), spowodował katastrofę lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym.

2. Samochód (albo jego równowartość) ma stracić każdy kierowca, który, prowadząc w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 prom.), spowodował wypadek, w którym ktoś poniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu lub zginął

3. Jeśli nie doszło do wypadku, samochód (albo jego równowartość) ma stracić kierowca, który prowadził z zawartością pow. 1,5 promila alkoholu we krwi „chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami”

Nowość: daj się zbadać, zanim wypijesz!

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że niektórzy kierowcy wciąż uciekają z miejsca zdarzenia, a złapani i zbadani pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, twierdzą, że pili już po spowodowaniu wypadku. Stąd nowy pomysł, aby wynik badania alkomatem sprawcy wypadku był traktowany domyślnie tak, jakby kierowca był pijany już w chwili spowodowania wypadku.

Ostrzejsze kary dla pijanych, którzy spowodowali wypadek. Pomogą?

Przewidziano wyższe zagrożenie karą dla powodujących wypadki po pijanemu – za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu minimalna kara to 3 lata więzienia, a za zabicie człowieka – minimum 5 lat. Są to kary minimalne! Najwyższe kary dla pijanych są dwa razy wyższe niż kary dla trzeźwych!

Czy to pomoże ograniczyć liczbę pijanych kierowców? Można jednak wątpić – dotychczasowa polityka wobec pijanych kierowców przewidująca jedynie regularne podnoszenie kar, ponosi klęskę. Pijanych kierowców nie ubywa, zaś kary finansowe w wielu wypadkach są nieściągalne. Przestępcy wychodzący z więzień wsiadają za kierownicę i trafiają do więzienia ponownie…