W ostanim okresie przyspieszono pracę nad uszczelnianiem systemu podatkowego. Jednym z ważniejszych kroków w tym kierunku ma być znowelizowanie ustawy o podatku akcyzowym, który niesie nowe wytyczne, m.in. dla osób sprowadzających do Polski samochody z terenu Unii Europejskiej.

Chodzi szczególnie o wyeliminowanie furtki, dzięki której co bardziej obrotni importerzy unikali płacenia akcyzy za auta osobowe, rejestrując je w kraju niezgodnie z prawdą jako ciężarowe lub specjalne o dmc do 3,5 tony. Było to szczególnie korzystne w przypadku samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów - w tym przypadku obowiązuje akcyza na poziomie 18,6 proc. wartości rynkowej auta.

Nowe zapisy, które przyjął właśnie Stały Komitet Rady Ministrów, zakładają że importerzy aut ciężarowych oraz specjalnych o dmc do 3,5 tony będą musieli uzyskać potwierdzenie braku obowiązku zapłacenia akcyzy. Bez tego dokumentu nie uda im się zarejestrować pojazdu w kraju.

- Wymóg uzyskania i przedłożenia przy rejestracji pojazdu dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przyczyni się do uszczelnienia systemu opodatkowania samochodów osobowych – tłumaczą w uzasadnieniu do projektu ustawy jego pomysłodawcy.

Jest o co walczyć, bo według wyliczeń Ministerstwa Finansów co roku w ten sposób budżet uszczupla się o kilkadziesiąt milinów złotych potencjalnych wpływów podatkowych. Część takich spraw udaje się wyłapać podczas kontroli. Tylko w okresie od października 2015 do końca 2017 roku fiskus wydał blisko 10 tys. decyzji dotyczących obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu importu samochodów osobowych z terenu UE na łączną kwotę 73,7 mln zł. Mimo to z szacunków MF wynika, że średnio każdego roku w ten sposób budżet traci ok. 32-33 mln złotych!

Fiskus będzie weryfikował także auta już zarejestrowane

Z projektu opublikowanego na rządowych stronach wynika ponadto, że organy podatkowe zweryfikują także auta już zarejestrowane jako ciężarowe i dzięki temu zwolnione z akcyzy. Aktualnie takie samochody często są ponownie przerabiane na samochody osobowe po zalegalizowaniu na terenie kraju. Dziś po takiej przeróbce wystarczy w ciągu 30 dni zawiadomić starostę. Według nowych przepisów zmiana rodzaju pojazdu będzie oznaczała konieczność odprowadzenia należnej akcyzy.

Kiedy wejdą nowe przepisy podatkowe?

Tego jeszcze nie wiadomo, mimo że pierwotny plan zakładał 1 września 2020 roku. Termin ten jest niemożliwy do utrzymania, biorąc pod uwagę, że projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu i czeka go jeszcze opiniowanie przez Komisję Prawniczą.