"Obowiązujące przepisy ograniczają możliwości przewozowe węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz brykietu i pelletu w dniach ustawowo wolnych od pracy. Projektowany przepis ma celu zniesienie zakazu ruchu w dni ustawowo wolne od pracy wymienione w przepisach obowiązującego rozporządzenia a tym samym zapewnić większą elastyczność w transporcie tego surowca" - podano w Ocenie Skutków Regulacji.

Chodzi o zniesienie ograniczenia oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton przewożących węgiel.