Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na przygotowanie Koncepcji programowej na budowę mostu granicznego w Kostrzynie nad Odrą. Zleceniobiorca, firma Mosty Katowice Sp. z o.o., w ramach realizowanego zadania ma wykonać kompleksową dokumentację techniczną, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Całość prac powinna zostać wykonana w ciągu 46 miesięcy, chociaż okres ten jest szacunkowy i zależy m.in. od czasu, jaki zajmie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej.

Jak przekazała w swoim komunikacie GDDKiA, celem opracowania jest m.in. określenie szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg dojazdowych, konstrukcji mostu drogowego, granic terenowych całej inwestycji, a także ustalenie efektywności przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe działania są efektem podpisania międzyrządowej umowy pomiędzy rządami Polski i Niemiec, która przewiduje budowę mostu w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz.

GDDKiA wyjaśnia, że remont obecnego mostu będzie oznaczał tak naprawdę budowę nowego obiektu, który znajdzie się ok. 50 m bliżej mostu kolejowego niż dotychczasowa przeprawa. Ze względu na zły stan techniczny, umożliwiający jedynie przejazd samochodów osobowych, stary most zostanie rozebrany. Nowy obiekt umożliwi m.in. na przejazd wszystkich pojazdów normatywnych, czyli o masie do 50 t i nacisku na oś 11,5 tony.