Funkcjonariusze policji i strażacy udzielali instruktażu na fantomie oraz przekazywali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Oprócz tego kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne, zawierające sposób postępowania podczas wypadku drogowego wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W trakcie akcji prowadzący zostali również przebadani pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji. W ramach realizowanego projektu prudniccy policjanci zostali doposażeni w specjalistyczny sprzęt do badań trzeźwości oraz w narkotesty.

Niemal przy każdym wypadku drogowym pierwsi na jego miejscu są zazwyczaj kierowcy. Ich bierność do czasu przybycia służb ratunkowych powoduje utratę czasu, który jest bezcenny dla uratowania zdrowia, a nawet życia poszkodowanych. Dlatego na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Lubrzą a Laskowicami drogówka z Prudnika wspólnie ze strażą pożarną przeprowadzili działania edukacyjne, skierowane do kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.