• Dzięki zmianom w przepisach kierowcy, którzy popełnią wykroczenie drogowe, już od 22 maja mogą przyjąć mandat generowany przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego
  • Czynności związane z przyjęciem i doręczeniem mandatu będą odbywały się z wykorzystaniem platformy internetowej eBok
  • Płatności po otrzymaniu mandatu w formie papierowej lub elektronicznej można dokonać na poczcie, przelewem, a podczas obsługi w urzędzie także przy użyciu terminala

22 maja 2023 r. w życie weszła nowelizacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniająca rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Najważniejsze zmiany, które dotyczą kierowców, brzmią następująco:

Droga do tej formy doręczania mandatu wcale nie będzie taka prosta, jak to się może wydawać, o czym informowaliśmy już w materiale: Mandat z fotoradaru przez internet. Przepisy już są. Wiemy, kiedy zaczną obowiązywać.

Miliony zł "utopione" w przesyłkach pocztowych z mandatami

O szczegóły związane ze zmianą przepisów zapytaliśmy Biuro Informacji i Promocji | Wydział Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), który zarządza systemem rejestracji wykroczeń drogowych CANARD, czyli siecią fotoradarów. Okazuje się, że zmiana w rozporządzeniu została zgłoszona do MSWiA przez GITD/CANARD, który tylko w latach 2018-2023 na przesyłki pocztowe z mandatami z fotoradarów wydał ok. 25,9 mln zł.

GITD jasno wskazuje, że "regulacja nie dotyczy wprowadzenia możliwości dokonania opłaty mandatu karnego przez Internet", a jedynie "zgodnie z § 4b umożliwia wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na:

1) przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

2) doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego".

Przyjęcie mandatu przez internet krok po kroku

Jak poinformował nas GITD, do przyjęcia mandatu przez internet niezbędna jest platforma eBok, która umożliwia przesłanie sprawcy wykroczeniach odcinków mandatu, na którego nałożenie kierowca wyraził wcześniej zgodę.

"Aby mieć dostęp do platformy należy założyć indywidualne konto (w procesie rejestracji do eBOK wymagane jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego — szczegóły na stronie www.canard.gitd.gov.pl). Osoba posiadająca konto eBok otrzymuje wszelką korespondencję z CANARD (dotyczącą postępowania mandatowego) drogą elektroniczną, o czym jest informowana mailowo" — wyjaśnia GITD.

"Zgodnie z § 4c ust 2 do ukaranego zostanie przekazane powiadomienie o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej. Przekazane „obrazy” odcinków mandatu karnego są dostępne do odbioru i samodzielnego wydrukowania w ciągu 21 dni od pokwitowania odbioru za pośrednictwem platformy internetowej. W przypadku braku potwierdzenia odbioru we wskazanym okresie mandat zostanie wysłany w formie papierowej pocztą" — precyzuje Wydział Komunikacji GITD. Co ważne, ww. zgody i pokwitowanie odbioru mandatu wymagają złożenia podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Jak dalej wyjaśnia GITD "po uzyskaniu mandatu karnego w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej, osoba ukarana może dokonać płatności na wskazany indywidualny rachunek w dowolny sposób np. na poczcie, przelewem tradycyjnym. W przypadku nakładania mandatu karnego podczas obsługi bezpośredniej w urzędzie mandat można opłacić także przy użyciu terminala".

W przypadku mandatu otrzymywanego przez internet za datę jego przyjęcia przyjmuje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym. Warto pamiętać, że nie jest wymagane wydrukowanie odcinków mandatu karnego.